Statystyki łączności z FIS w 2019 r. - "tendencja wzrostowa"

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opracowała i udostępniła statystki łączności nawiązywanej ze Służbą Informacji Lotniczej w roku 2019. Wynika z nich jasno, iż był to kolejny rok z tendencją wzrostową, w tym przypadku wynoszącą ok. 10% w odniesieniu do 2018 r.

 


Ogólna liczba nawiązanych łączności: 260637, z czego:

FIS Olsztyn: 52677
FIS Warszawa: 56025
FIS Poznań: 53403
FIS Kraków: 60624
FIS Gdańsk: 37908
 
Rok 2018 zamknął się wynikiem 237287 nawiązań łączności.

FIS zajmuje się statkami powietrznymi latającymi od poziomu ziemi do FL95 (około 2900 m AMSL). FIR Warszawa, w zakresie tych wysokości podzielony jest na pięć sektorów FIS. Przestrzeń odpowiedzialności obszarowej służby informacji powietrznej ma nadaną klasę G wg kryteriów ICAO.


W przestrzeni klasy G piloci nie mają obowiązku nawiązywania łączności radiowej z FIS (wyjątek stanowi tu strefa RMZ lotniska Okęcie). 

Sprostowanie WBL: wymaga się łączności obustronnej w przestrzeni klasy G w locie IFR, nie wymaga się w locie VFR.


źródło: dlapilota.pl

Komentarze