Polska objęła przywództwo w grupie największych organizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie

Od 1 stycznia 2020 roku Prezes PAŻP oficjalnie objął funkcję przewodniczącego Rady Sterującej A6 Alliance - sojuszu największych europejskich dostawców służb żeglugi powietrznej Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. Tym samym weszła w życie zapowiadana wcześniej zmiana, w ramach której prezes PAŻP zastąpił na tym stanowisku Robertę Neri, prezes włoskiej agencji ENAV  Po raz pierwszy w historii tej organizacji jej przewodnictwo zostało powierzone Polsce.


Sojusz A6 skupiający 6 organizacji wspólnego europejskiego przedsięwzięcia SESAR jest koalicją organizacji zaangażowanych w modernizację europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Jego celem jest identyfikacja i synchronizacja kluczowych możliwości każdej organizacji z osobna i wykorzystanie ich w celu uzyskania najlepszych rezultatów przez podmioty korzystające z usług grupy A6. Sojusz zapewnia również przywództwo na poziomie europejskim w najważniejszych technicznych i strategicznych obszarach działalności. 
 
Sojusz przyśpiesza działania SESAR zapoczątkowanego przez Komisję Europejską w 2006 r. Jest także częścią SJU, który skupia się na badaniu, rozwoju i wdrożeniu wspólnych rozwiązań wypracowanych w tym programie. Skupia ponadto 7 z 9 Europejskich FAB, a ich kierownictwa są odpowiedzialne za zarządzanie ponad 80% ruchu lotniczego w Europie i ponad 70% inwestycji w przyszłej europejskiej infrastrukturze systemu ATM.
 
Podczas gdy FAB koncentrują się na poprawie wydajności operacyjnej, Sojusz A6 koncentruje się na opracowaniu i wdrożeniu SESAR (planowanie, zarządzanie, finansowanie) oraz kluczowych obszarach strategicznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania organizacji Sojuszu A6 związanych z przepisami dotyczącymi transportu i lotnictwa.

To wielkie wyzwanie i odpowiedzialność, które stoją przed Polską, ponieważ nie wszystko w Europie idzie zgodnie z planami i oczekiwaniami w zakresie rozwoju ATM, z których największymi są poprawa pojemności przestrzeni powietrznej i związanej z nią zmniejszenie opóźnień w ruchu lotniczym przy wzrastającym jego natężeniu.

Dla osiągnięcia tego celu zgodzono się na modernizację i cyfryzację systemu ATM w całej Europie oraz jej kompatybilność w poszczególnych jej krajach. Ustalono, iż kluczowe w najbliższym czasie jest przyśpieszenie wdrożenia programów operacyjnych, co w ostatnim czasie zostało podkreślone przez zawarcie porozumienia krajów zrzeszonych i uczestniczących w SESAR i EUROCONTROL, wspólnie z przedstawicielami przewoźników i portów lotniczych. 17 grudnia 2019 r. skierowali oni wspólny list do Komisji Europejskiej proponując nowe porozumienie wszystkich zaangażowanych stron.

Rok 2020 przewodnictwa Polski w Sojuszu A6 będzie dla przyszłości obsługi ruchu lotniczego w Europie kluczowy.

Więcej na temat Sojuszu A6


/gd/

Komentarze