PAŻP rozpoczęła testy produkcyjne PansaUTM – systemu do cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych

Z przyjemnością informujemy, że system PansaUTM znalazł się na krótkiej prostej do wdrożenia operacyjnego! W dniu 31.12.2019 r. rozpoczęły się testy produkcyjne narzędzia, będące ostatnią fazą testowania go przed implementacją. Polegają one na równoległym wykonywaniu czynności dotychczas realizowanych przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i służby PAŻP w sposób analogowy oraz realizacji tych samych zadań w sposób cyfrowy, przy wykorzystaniu modułów systemu PansaUTM.


Testy produkcyjne systemu zarządzania ruchem dronów (Unmanned Aircraft System Traffic Management – UTM) prowadzone będą przez jednostki PAŻP - Dział Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych, kontrolerów ruchu lotniczego TWR Poznań oraz informatorów służby informacji powietrznej FIS Gdańsk. PAŻP liczy zarazem na aktywny udział operatorów BSP.

Celem testów produkcyjnych jest znalezienie ewentualnych nieprawidłowości i błędów podczas nieprzerwanego użytkowania systemu w dłuższym okresie i przy wykorzystaniu wszystkich modułów PansaUTM.

PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Składają się na nią autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnerów technologicznych – Hawk-e Sp. z o.o. i DroneRadar Sp. z o.o. Zawarte w systemie funkcjonalności odpowiadają podstawowym potrzebom związanym z realizacją procesu koordynacji lotów BSP oraz zarządzania wnioskami i zgodami na loty.


System PansaUTM ma liczne funkcjonalności:

zarządzanie podstawowymi informacjami niezbędnymi do koordynacji lotów, takimi jak:
• identyfikacja i weryfikacja użytkowników systemu - operatorów, uprawnień oraz bezzałogowych statków powietrznych;
• zarządzanie danymi aeronautycznymi oraz danymi bezpośrednio powiązanymi z koordynacją lotów BSP;

funkcjonalności związane z przygotowaniem operatora BSP do misji:
• możliwość złożenia dronowego planu lotu (dFPL – digital Flight Plan);
• analiza kolizyjności rejonu wykonywania lotów z istniejącymi strukturami przestrzeni powietrznej;
• zapewnienie operatorowi BSP informacji o możliwości wykonania lotu w jego lokalizacji i w danym czasie oraz określenie warunków wykonania tego lotu;

funkcjonalności obsługujące taktycznie loty BSP, takie jak:
• zgłoszenie przez operatora lotu w chwili operacji
• obsługa przez służby ruchu lotniczego lotu BSP od momentu zgłoszenia, poprzez wsparcie w trakcie lotu aż do jego zakończenia;
• dwukierunkowa niewerbalna, elektroniczna komunikacja (CDDLC) pomiędzy służbami PAŻP a operatorem BSP obsługująca bieżącą wymianę informacji oraz poleceń poprzez zintegrowaną z systemem aplikację mobilną DroneRadar 2.

Wdrożenie operacyjne systemu ma przyspieszyć proces wydawania zgód i warunków lotu BSP. Przewidywana jest też bardziej dynamiczna komunikacja pomiędzy operatorami BSP a służbami PAŻP ze względu na fakt, że system elektroniczny PansaUTM jest mniej obciążający i łatwiejszy w obsłudze niż manualna koordynacja lotów. Posiada też narzędzia analityczne do weryfikacji miejsca planowanych misji BSP.

Celem testów produkcyjnych jest znalezienie ewentualnych nieprawidłowości / błędów podczas nieprzerwanego użytkowania systemu w dłuższym okresie podczas wykorzystywania wszystkich aplikacji składających się na system. Testy prowadzone będą przez Dział Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych, personel TWR Poznań oraz FIS Gdańsk.

Gorąco zachęcamy Operatorów BSP wykonujących loty w CTR Poznań oraz w sektorze FIS Gdańsk do wzięcia udziału w testach systemu umożliwiającego elektroniczną koordynację lotów bezzałogowych statków powietrznych i cyfrowe zarządzanie wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej.

O gotowości PAŻP do testowania składania elektronicznych planów lotów przez operatorów BSP pisaliśmy już wcześniej. Serdeczne dziękujemy za duże zainteresowanie – otrzymaliśmy już ponad dwieście planów lotów.

Co dokładnie testujemy ? 


Dynamiczną koordynację lotów ze służbami ATS czyli:

- funkcje modułu dATS ANSP na stanowisku TWR Poznań
- funkcje modułu dATS ANSP na stanowisku FIS Gdańsk

dATS ANSP to moduł dedykowany dla personelu służb ruchu lotniczego (ATS): Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ATC), informatorów Służby Informacji Powietrznej (FIS) pozwalający na koordynowanie ruchu BSP w ich obszarze odpowiedzialności – w przypadku testów produkcyjnych w CTR Poznań oraz FIS Gdańsk.

Interfejs użytkownika na stanowisku ATS (dATS) zapewnia, w formie elektronicznych pasków lotów, wgląd w wykonywane operacje w obszarze odpowiedzialności danego organu, wraz z możliwością zarządzania wnioskami (akceptację, potwierdzenie zgłoszenia, modyfikację i odrzucenie dla TWR oraz potwierdzanie zobaczenia zgłoszonego lotu dla FIS) oraz tworzenia ostrzegawczych struktur powietrznych – stref/ alarmów, nakazujących operatorom BSP wylądować lub uniemożliwić wykonanie zgłoszenia lotu (check-in).

Akceptacja/ zgoda wydana przez moduł dATS jest odpowiednikiem komendy „możesz” lub „możesz z modyfikacjami”. Ale UWAGA - Nie oznacza ona, że operator przestaje być w pełni odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz za unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie zastępuje dotychczas stosowanych form uzyskania zgody na lot.

Pamiętajcie – przestrzeń CTR to przestrzeń kontrolowana, gdzie poza wyjątkami określonymi w przepisach regulujących zasady wykonywania lotów dronami (szerzej o tym), bezwzględnie wymaga jest zgoda kontrolera TWR na Twój lot. Przestrzeń FIS Gdańsk, poza wydzielonymi strefami, to przestrzeń niekontrolowana gdzie Twoje loty nie wymagają uzyskania zgody od PAŻP. Wykonuj je bezpiecznie zgodnie z obowiązującym przepisami.

Co należy zrobić aby w pełni skorzystać z testowanej funkcjonalności PansaUTM?

CTR Poznań:


1. Uzyskaj warunki wykonywania lotów na loty w CTR Poznań - KLIKAJĄC TUTAJ
W tym celu należy złożyć formularz na drony@pansa.pl i oczekiwać warunków lotów wysłanych drogą mailową.
2. Stwórz swój profil w module dFPL systemu PansaUTM na www.utm.pansa.pl *
3. Zaplanuj misję / lot na który uzyskałeś warunki i wyślij go do akceptacji PAŻP. W tytule misji dodaj „nazwa + zgodnie z otrzymanymi warunkami”
4. Po jej akceptacji otrzymasz swój unikalny identyfikator oraz elektroniczną odpowiedź w systemie na złożony plan. Uwaga: misje akceptowane są od pn-pt w godz. 7-15.
5. Przed lotem, wybierz swoją zaakceptowaną uprzednio w systemie PansaUTM misję w aplikacji DroneRadar 2, zrób check-in, wykonaj telefon na TWR Poznań.
6. Powiadom kontrolera o dokonanym „CHECK-IN” i uzyskaj zgodę na start. Kontroler TWR ma prawo w zależności od Twojej lokalizacji lub sytuacji ruchowej wstrzymać start lub zażądać przerwania lotu.
7. W trakcie lotu obserwuj swoją aplikację DroneRadar. Możesz otrzymywać komunikaty nakazujące zmianę wysokości lotu, natychmiastowe jego zakończenie, lub wprowadzające obszar zakazu lotów. Koniecznie potwierdzaj ich wykonanie za pomocą aplikacji.
8. Po zakończeniu lotu, koniecznie anuluj „CHECK-IN i powiadom telefonicznie TWR.
9. PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami.Sektor FIS Gdańsk:

Jako, że Służba Informacji Powietrznej FIS zapewniania jest w przestrzeni niekontrolowanej, Twoje loty nie wymagają uzyskania zgody od PAŻP (uważaj jednak na aktywne strefy w których loty są zakazane lub wymagana jest zgoda zarządzającego strefą innego niż PAŻP). Personel FIS, zgodnie z założeniami działania PansaUTM nie wydaje zgód na loty a jedynie korzysta z funkcji „CHECK-IN SEEN” Ma również możliwość wprowadzenia ostrzeżenia i informacji o konieczności lądowania BSP, związanego np. z przelotem śmigłowca LPR.


1. Przed lotem zrób „CHECK-IN” w aplikacji DroneRadar
2. Spodziewaj się komunikatów ze strony FIS – przede wszystkim „CHECK-IN SEEN”, ale także ostrzeżeń związanych z ruchem uprzywilejowanym w okolicach Twojego check-inu. Potwierdzaj ich odebranie. Przed startem nie musisz czekać na otrzymanie komunikatu „CHECK-IN SEEN”
3. PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Możesz również, podobnie jak w przypadku lotu w CTR Poznań, stworzyć swój profil * w module dFPL systemu PansaUTM na www.utm.pansa.pl , stworzyć misje, wysłać ja do akceptacji PAŻP i uzyskać akceptację
5. W takim wypadku przed lotem, wybierz swoją zaakceptowaną uprzednio przez PansaUTM misję w aplikacji DroneRadar 2 i zrób check-in.
Podręcznik Użytkownika DroneRadar 2
Podręcznik Użytkownika Aplikacji dFPL PansaUTM


*Jeśli uzupełniasz swój profil o zdjęcia swojego drona lub świadectwa kwalifikacji i korzystasz z funkcji „WERYFIKUJ W CAA” to podlega to testowej weryfikacji informacji na potrzeby Twojego profilu w PansaUTM.

Wykonując lot w pozostałej przestrzeni postępuj zgodnie z opisanymi instrukcjami. Twój CHECK-IN może nie otrzymać odpowiedzi – nie przejmuj się tym. Aczkolwiek obserwuj swoją aplikację, gdyż możesz spodziewać się próbnych komunikatów wysyłanych przez PAŻP. W żadnym przypadku nie są one wiążące – obowiązują wyłącznie ustalenia telefoniczne.
Pamiętaj PansaUTM jest w procesie akredytacji mającej na celu pełne dopuszczenie docelowo systemu do użytku operacyjnego i w chwili obecnej działa testowo.

O objęciu testami kolejnych CTR i FISów lub o wejściu operacyjnym systemu będziemy informować na bieżąco, nastąpi wtedy pełne przejście na cyfrową koordynację lotów przez system PansaUTM, a cyfrowe uzyskiwanie zgód (w miejscach gdzie jest konieczne) na loty BSP będzie wymagane i staną się wiążące. Prosimy o przekazywanie nieprawidłowości w działaniu systemu drogą elektroniczną na adres: pansautm@pansa.pl .

PansaUTM jest wspierana technologicznie przez Hawk-e Sp. z o.o. i DroneRadar Sp. z o.o. System zintegrowany jest z aplikacją DroneRadar 2 – upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji.źródło: PAŻP

Komentarze