Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2020

Statystyki łączności z FIS w 2019 r. - "tendencja wzrostowa"

Zgłaszanie naruszeń z zakresu Kultury Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nawiązały współpracę

Zagrożenia i błędy w kontroli ruchu lotniczego

Polska objęła przywództwo w grupie największych organizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie

PAŻP rozpoczęła testy produkcyjne PansaUTM – systemu do cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych