Posty

Wyświetlanie postów z 2020

Lotniska regionalne: koszty Obszarów Ograniczonego Użytkowania dławią nasz rozwój

PAŻP partnerem targów Routes Europe 2021 w Łodzi

PAŻP na World ATM Congress 2020 w Madrycie

Ponad 30 mln podróżnych w polskich lotniskach regionalnych w 2019 roku

Barometr rynku polskiego: Przyspieszenie w czwartym kwartale

PAŻP podpisała porozumienie dot. wymiany danych w procesie badania zdarzeń w lotnictwie cywilnym

Statystyki łączności z FIS w 2019 r. - "tendencja wzrostowa"

Zgłaszanie naruszeń z zakresu Kultury Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nawiązały współpracę

Zagrożenia i błędy w kontroli ruchu lotniczego

Polska objęła przywództwo w grupie największych organizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie

PAŻP rozpoczęła testy produkcyjne PansaUTM – systemu do cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych