Posiedzenie Zespołu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

Uprzejmie informujemy, że 13 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie powołanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zespołu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Uczestnicy tegorocznego spotkania, oprócz możliwości zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi działań podejmowanych w celu ograniczania zagrożeń i minimalizacji ryzyka powodowanego przez zwierzęta dla bezpieczeństwa lotniczego, dzięki uprzejmości Kierownictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, (gdzie odbyło się spotkanie) mieli również okazję zapoznać się z działem używanym do wykonywania badań skutków zderzeń statków powietrznych oraz laboratorium Instytutu.
 
Dziękujemy wszystkim prelegentom za współtworzenie wydarzenia – mieliśmy m.in. możliwości wysłuchania prezentacji nt. doświadczeń związanych z zarządzaniem zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta na lotniskach w Lublinie, Krakowie oraz Wrocławiu. Cieszymy się również z wyrażonych deklaracji chęci współpracy z ośrodkami naukowymi oraz ekspertami w dziedzinie ornitologii. Mamy nadzieję, że działania Zespołu przyczynią się do zapewnienia odpowiednich metod i narzędzi oraz procedur i systemów, jak również regulacji umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta na lotniskach i w przestrzeni powietrznej.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą broszurą dotyczącą zderzeń statków powietrznych z ptakami. Dokument stanowi kompendium wiedzy na temat ryzyka zderzeń z ptakami, migracji oraz koncentracji ptaków w Polsce, działań podejmowanych w celu unikania zderzeń, a także raportowania zdarzeń. Wyrażamy przekonanie, że publikacja stanowić będzie źródło cennych informacji i przyczyni się do zapewnienia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa w naszej krajowej przestrzeni powietrznej i na lotniskach. Dokument został przygotowany w ramach działań Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, którego jednym z celów jest zwiększanie świadomości na temat zagrożeń powodowanych przez zwierzęta (zwłaszcza ptaki) dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Życzymy ciekawej lektury!
 
Broszura-Zderzenia_z_ptakami-wer_elektroniczna.pdf
Broszura-Zderzenia_z_ptakami-wer_do_druku.pdf


Komentarze