PKBWL - instytucja we mgle?


W poprzednich artykułach dotyczących  Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych wskazano braki organizacyjne i prawne jej funkcjonowania. Obecnie wciąż istnieją takie dziedziny działalności tej instytucji, które wciąż koniecznie należy naprawić, a inne usprawnić. Jakość i profesjonalizm działania PKBWL świadczy o jakości państwa i rzetelności podejścia do wywiązywania się z umów międzynarodowych wpływających na bezpieczeństwo lotnictwa oraz obywateli coraz częściej korzystających z tego środka transportu. 


Polskie lotniska obsłużyły w 2018 r. 45,5 mln pasażerów, a Urząd Lotnictwa Cywilnego szacuje podwojenie tej liczby do roku 2035. Natężenie ruchu lotniczego wzrasta, ilość statków powietrznych wciąż przybywa, rośnie także każdego roku liczna zdarzeń lotniczych.

Tabela: Liczba zgłoszonych zdarzeń lotniczych. Źródło: PKBWL


Rys. Ilość zdarzeń w lotnictwie komercyjnym oraz ich kwalifikacja w latach 2017 - 2018. Źródło: PKBWL.


Rys.Ilość zdarzeń w lotnictwie ogólnym oraz ich kwalifikacja w latach 2017 - 2018. Źródło: PKBWL.

Tabela: Zestawienie zdarzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym według kategorii Statków Powietrznych w 2018 r. Źródło: PKBWL.


Zestawienie liczby ważnych licencji na dzień 31.12.2018 r. - kliknij 
Zestawienie liczby ważnych świadectw kwalifikacji na dzień 31.12.2019 r. - kliknij 
Jednocześnie wzrasta liczba wydanych uprawnień UAVO. - kliknij 

Powyższe zestawienia wskazują na wzrost liczby operacji lotniczych, licencji i świadectw kwalifikacji oraz zdarzeń lotniczych. Ten trend prawdopodobnie utrzyma się w kolejnych latach.


Tymczasem w grudniu 2019 r. nadal aktualne pozostają pytania:

1. Na jakiej podstawie prawnej od początku 2018 r. w składzie PKBWL nie ma specjalisty w zakresie ruchu lotniczego? Zgodnie z Art. 17.14 Ustawy Prawo Lotnicze w skład PKBWL wchodzi specjalista ruchu lotniczego.

2. Z jakiego powodu i na jakiej podstawie prawnej od 22 lipca 2018 r. zaprzestano i nie publikuje się rejestru zdarzeń lotniczych, w związku z czym nie jest on dostępny opinii publicznej? ( rodzaj zdarzenia, kwalifikacji zdarzenia, data, miejsce oraz rodzaj i typ statku powietrznego, który brał udział w zdarzeniu, podmiot, na którym spoczywa obowiązek badania poszczególnych zdarzeń lotniczych).

3. Z jakiego powodu Komisja nie zakończyła i/lub nie podała do publicznej wiadomości raportu/informacji ze zdarzenia lotniczego nr 3136/16 zakwalifikowanego jako poważny incydent i dotyczącego awarii systemu zasilania w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym, które miało miejsce w grudniu 2016 r.? Czy EASA i ICAO zostały poinformowane o zakończeniu lub niezakończeniu badania?


Z rocznego "Raportu nadzoru nad bezpieczeństwem w 2018 r." opublikowanego przez ULC wynika, iż PAŻP wystosowała do ULC i PKBWL 64 zdarzenia w obszarze ATM/CNS dotyczących trzech kategorii: 

a) wtargięcia na RWY,
b) naruszenia minimów separacji,
c) odchylenia od nakazanego poziomu lotu.

W związku z tym, iż PKBWL nie informuje o rejestrze zdarzeń lotniczych, w tym kwalifikacji tych zdarzeń dokonywanych przez Przewodniczącego PKBWL lub wyznaczoną przez niego osobę, możemy założyć, iż powaga tych zdarzeń jest na tyle wysoka, iż klasyfikowano je jako incydenty i ew. poważne incydenty. W każdym z tych przypadków informacje i raporty z badania zdarzeń dokonywane są przez Członka PKBWL wyznaczonego do prowadzenia badania lub nadzoru nad tym badaniem przez organizację lotniczą. Trudno jest zrozumieć w jaki sposób PKBWL bada i nadzoruje te sprawy bez osoby z kompetencjami w dziedzinie ATM/CNS. Oto skład Komisji wraz ich kompetencjami kliknij 

Czy PKBWL bada i nadzoruje badania dotyczące PAŻP? A jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej? A może nie bada? Tutaj nie powinno być domysłów i zbierania informacji szczątkowych z innych źródeł niż sama PKBWL, a wszystkie dane powinny być jawne, przejrzyste i bez cienia podejrzenia o ich ukrywanie.

Być może Ktoś z Czytelników zna odpowiedzi na te pytania?

Na podstawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. w Polsce, w tym rozwoju lotnictwa, a także Strategii Przestrzeni Powietrznej dla Polski wiemy o skali przedsięwzięć jakie stoją przed państwem i jej instytucjami w tym zakresie. PKBWL oraz inne komisje badania zdarzeń w transporcie są bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa transportu państwa i bezpieczeństwa państwa. Autor proponuje utworzenie Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Transportu, w którego skład wchodziłyby wszystkie obecne komisje badania wypadków lotniczych tj. morska, kolejowa i lotnicza jako odrębnego i niezależnego urzędu państwowego z własnym budżetem. Jednocześnie dziękuje za trudną, ważną i odpowiedzialną pracę jaką wykonują członkowie wszystkich komisji każdego dnia.
 


Grzegorz DańkoCzytaj także:

Komentarze

Prześlij komentarz