Piotr Samson: technologie i legislacja w lotnictwie to wyzwania dla przewodniczącego rady zarządzającej EASA

Nowe technologie w samolotach, jak np. napęd elektryczny, kwestie środowiskowe, przygotowywanie europejskich przepisów legislacyjnych dot. bezpieczeństwa lotniczego - to zadania, którymi w ciągu czterech lat ma zająć się nowy przewodniczący rady zarządzającej EASA, prezes ULC Piotr Samson.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson został w ubiegłym tygodniu powołany na przewodniczącego rady zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). To jedna z najważniejszych organizacji odpowiedzialna za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym.
 
"Wybór prezesa ULC na przewodniczącego rady zarządzającej EASA udowadnia, że Polska jest w światowej pierwszej lidze. Zdobywamy zaufanie i wiarygodność naszych partnerów, a krajowi specjaliści są doceniani przez międzynarodowe gremia. To pokazuje, że jesteśmy doceniani, że praca ULC jest dostrzegana w całej Europie, jest na najwyższym europejskim poziomie" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury Marcin Horała, który pogratulował Samsonowi nowej funkcji.
 
Samson został jednomyślnie wybrany na stanowisko przewodniczącego podczas posiedzenia rady zarządzającej w Kolonii. Zastąpi na tym stanowisku Pekkę Henttu – szefa fińskiej władzy lotniczej. Samson nadal będzie pełnił obowiązki prezesa ULC.
 
"Dla mnie to wielki sukces i honor. Ale to wynik pracy zespołowej i tego, co konsekwentnie robimy, planujemy w ULC od trzech lat. To wynik naszej dobrze zaplanowanej polityki zagranicznej, którą prowadzimy zgodnie z prawem lotniczym w imieniu Polski na arenie europejskiej i światowej" - powiedział Samson. Jak mówił, nie miał kompleksów, by ubiegać się o nową funkcję i był dobrze przygotowany. "Udało mi się również stworzyć pewną koalicję europejską z państwami średniej wielkości i również z tymi mniejszymi" - dodał. Samson wskazał, że EASA jest Centralną Agencją Europejską, która odpowiada za nadzór nad całym lotnictwem w Europie.
 
"W ciągu tej kadencji czteroletniej są nowe wyzwania przed Agencją, tak samo również przed naszym lotnictwem. I głównie tym czynnikiem, który powoduje te zmiany jest tzw. green deal, czyli kwestie związane ze środowiskiem. I nie miejmy w głowie, że chodzi tylko o ograniczenie emisji CO2" - tłumaczył Samson. Wyjaśnił, że chodzi również o kwestie techniczne, którymi zajmuje się EASA. "Czyli certyfikowaniem wszystkich statków powietrznych, lotnisk, również urządzeń ruchu lotniczego. Nowe statki powietrzne, nowe technologie w ciągu tych czterech lat będą wchodzić. Napęd elektryczny w samolotach, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, która nas czeka. I tym się zajmuje EASA" - powiedział.
 
Jak dodał, EASA zajmuje się bieżącym nadzorem nad europejskim agencjami zarządzającymi ruchem lotniczym, a także przygotowywaniem projektów legislacyjnych dla Unii Europejskiej. "Myślę, że dzięki tej decyzji o moim wyborze również nam -jako Polsce i ULC-owi - będzie łatwiej, ponieważ będziemy bliżej procesu tworzenia europejskich przepisów dotyczących całego lotnictwa" - powiedział.
 
EASA powstała w 2012 r., jej siedzibą jest Kolonia. Zarządza nią dyrektor wykonawczy EASA Patrick Ky. Nad nim jest rada zarządzająca składająca się z 33 członków (28 państw UE + 4 państwa EFTA + Komisja Europejska) oraz Dyrektor Wykonawczy EASA.
 
Przewodniczący Rady Zarządzającej EASA bierze udział w najważniejszych inicjatywach unijnego lotnictwa cywilnego. Reprezentuje członków Rady w najważniejszych wydarzeniach branżowych na całym świecie. Kieruje także pracami rady zarządzającej EASA, która m.in. doradza dyrektorowi wykonawczemu EASA w sprawach bezpieczeństwa lotniczego, przyjmuje budżet EASA, Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego czy roczne sprawozdanie z działalności Agencji, przesyłane do Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego. 


Komentarze