Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego za 2018 rok

Udostępnianie opinii publicznej zagregowanych informacji o poziomie/stanie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym i rozpowszechnianie ich wśród branży lotniczej jest wymaganiem stawianym całemu międzynarodowemu środowisku lotniczemu, w tym nadzorom i przemysłowi. Rzetelne i transparentne informowanie o poziomie bezpieczeństwa jest podstawą tworzenia kultury bezpieczeństwa i kreowania atmosfery zaufania do transportu lotniczego i lotnictwa jako takiego.
 
Urząd Lotnictwa Cywilnego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom opracował dokument będący sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym dokumentem.
 
Zgodnie z obietnicą z zeszłego roku, jest to drugie z serii nowych w swej formie sprawozdań rocznych, które przybliżać będą Państwu skonsolidowane informacje dotyczące osiąganego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Mamy nadzieję, że sprawozdania te będą stanowiły istotną pomoc i płaszczyznę odniesienia dla procesów bieżącego monitorowania poziomu bezpieczeństwa oraz analizy trendów w organizacjach działających na polskim rynku lotniczym. Zachęcamy Państwa do szerokiego wykorzystywania informacji zawartych w niniejszym raporcie, m.in. do ulepszenia procesów decyzyjnych opartych na analizach ryzyka.

Dokument opisuje stan bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym za 2018 rok w odniesieniu do lat poprzednich. Jego celem jest przedstawienie w zagregowanej formie osiągniętego w lotnictwie cywilnym poziomu bezpieczeństwa, wyrażonego za pomocą danych liczbowych będących efektem analizy informacji zgromadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Częściowa adaptacja formy i zakresu analogicznego sprawozdania EASA ASR pozwala na porównanie stanu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Polsce z poziomem bezpieczeństwa osiąganym w skali europejskiej, dzięki czemu możliwe jest znacznie szersze spojrzenie na tę kwestię niż dotychczas.

Niniejsze sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego jest przykładem wykorzystywania zgromadzonych oraz zebranych od Państwa informacji w celu ich analizy i użycia płynących z niej wniosków do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w skali całego kraju.
źródło: ULCKomentarze