Nowe lotnicze akty prawne dotyczące funkcjonowania lotnisk

W ostatnich dniach zostały opublikowane kolejne lotnicze akty prawne Ministra Infrastruktury odnoszące się do funkcjonowania lotnisk.


W Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 2156 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji.

Pełny tekst dokumentu (LINK)

W Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 2155 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego.
Pełny tekst dokumentu (LINK)

W Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 2154 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.
Pełny tekst dokumentu (LINK)

W Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 2152 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej.
Pełny tekst dokumentu (LINK)


Klaudiusz Dybowski

Komentarze