Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych


Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych są skierowane do wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami.

W szczególności mogą to być: przemysł lotniczy (w szczególności producenci, organizacje obsługowe, organizacje handlingowe, linie lotnicze, porty lotnicze, ANSP), pracownicy tych sektorów, lotnicze organy zarządzające, organy sądowe, piloci prywatni i organizacje GA, pasażerowie, uczelnie i instytuty badawcze.
 
Wypadkom lotniczym i związanym z nimi ofiarom śmiertelnym można zapobiegać poprzez wnioski ze zdarzeń kwalifikowanych jako incydenty i zdarzenia. Rozporządzenie (UE) 376/2014 ma na celu zapewnienie przekazywania tych informacji, ich gromadzenia, przechowywania, analizy i rozpowszechniania. Niniejsze konsultacje społeczne są częścią gromadzenia danych wg rozporządzenia 376/2014. Ma ono na celu uchwycenie jak najszerszego spektrum zainteresowanych stron związanych z głównymi kryteriami oceny, tj. stosowność, skuteczność, wydajność i wartość dodaną UE do tego rozporządzenia.
 
Informacje zebrane podczas konsultacji, wraz z danymi uzyskanymi podczas innych działań zostaną uwzględnione w ocenie, czy rozporządzenie swoje cele i w jakim stopniu przyczyniło się do zmniejszenia liczby wypadków lotniczych i związanych z nimi ofiar śmiertelnych. 

Jeżeli nie możesz skorzystać z formularza, skontaktuj się z  Komisją Europejską używając adresu: Branislav.TURCINA@ec.europa.eu
Komentarze