Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego

20 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego, który został ustanowiony przez Federację Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers) w dowód uznania tej profesji i jej wkładu w rozwój transportu lotniczego.
 
Kontrola ruchu lotniczego została ustanowiona w celu usprawnienia przepływu rosnącego w szybkim tempie ruchu lotniczego. Wypełnianiem zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi powietrznej w różnych państwach i regionach świata zajmują się dedykowane jednostki, przedsiębiorstwa i agencje. W Polsce rolę tę pełni Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). 

PAŻP jest jedyną instytucją w Polsce szkolącą oraz zatrudniającą cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Polscy kontrolerzy ruchu lotniczego swoją służbę pełnią 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Codziennie czuwają nad bezpieczeństwem blisko pół miliona pasażerów w 2500 samolotach znajdujących się każdej doby na polskim niebie. Kontrolerzy obsługują rocznie ponad 870 tys. operacji lotniczych.

Za każdą z tych operacji kryją się tysiące pasażerów, za których bezpieczeństwo odpowiadają konkretni ludzie - starannie wyselekcjonowani i gruntownie przeszkoleni. Kontroler ruchu lotniczego to szczególny zawód, uzyskanie licencji na jego wykonywanie wymaga przejścia naboru, odbycia intensywnego kursu (około 24 miesięcy), zdania wszystkich egzaminów w trakcie szkolenia oraz państwowego egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.- Po przejściu starannej, wieloetapowej selekcji i odpowiednich przeszkoleniach spośród tysiąca chętnych - do pracy w charakterze kontrolera trafia zaledwie kilkanaście osób. Poszukujemy kandydatów, którzy oprócz umiejętności pracy w zespole, asertywności, wybitnej spostrzegawczości i pamięci, muszą odznaczać się ponadprzeciętną odpornością na stres oraz umiejętnością szybkiej oceny sytuacji i szybkiego podejmowania decyzji. Te predyspozycje mogą zadecydować w przyszłości o czyimś życiu. Elementem bezwzględnie wymaganym jest także bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Na tych jednak, którzy przebrną sito eliminacji czeka bardzo ciekawa praca i atrakcyjne warunki zatrudnienia – mówi prezes PAŻP Janusz Janiszewski.

W tej chwili trwa nabór na kurs kontrolerów ruchu lotniczego w PAŻP.  

Dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej rok 2019 jest dodatkowo rokiem szczególnym. Obchody 20 października zbiegają się bowiem z wielkim wydarzeniem, jakim jest otwarcie nowoczesnej i najwyższej wieży kontroli lotniska w Polsce - nowej wieży w Katowicach. Jej projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Wsiadając do samolotu rzadko pamięta się o ich istnieniu i pracy, a to między innymi od nich zależy bezpieczeństwo w powietrzu. Na całym świecie kontrolerów ruchu lotniczego jest około 50 tysięcy, w Polsce ponad 580 cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego i około 300 wojskowych.  

20 października nie można zapomnieć także o informatorach obszarowej służby informacji powietrznej (FIS) i informatorach lotniskowej służby informacji powietrznej, którzy opiekują się pilotami przestrzeni niekontrolowanej czyli tam, gdzie w większości odbywa się ruch lotnictwa ogólnego – turystycznego, szkoleniowego, ratunkowego. Informatorzy FIS codziennie służą pomocą załogom małych statków powietrznych w bezpiecznym wykonywaniu lotów do wysokości 3000 metrów. Rocznie obsługują oni blisko 200000 operacji tego rodzaju lotnictwa. Pamiętamy też o personelu służby informacji lotniczej AIS.

Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego to święto całej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, instytucji zarządzającej polską przestrzenią powietrzną. Nad tym, by obecni i przyszli kontrolerzy mogli efektywnie pełnić swą służbę, na co dzień w PAŻP pracują liczne służby techniczne i wsparcia operacyjnego, odpowiedzialne za prawidłowe działanie sieci urządzeń nawigacyjnych (radary), radiolatarni oraz urządzeń umożliwiających prowadzenie korespondencji lotniczej pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a załogami samolotów znajdujących się w polskiej przestrzeni powietrznej, a także pracownicy Inspekcji Lotniczej, którzy z pokładów specjalistycznych samolotów pomiarowych sprawdzają z powietrza urządzenia infrastruktury lotniczej i lotniskowej rozmieszczone na terenie całej Polski.

Z tej okazji, w imieniu swoim oraz kadry Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, życzenia dla wojskowego personelu kontroli ruchu lotniczego skierował Szef Szefostwa płk. Cezary Wasser. 
Komentarze