Zaproszenie do udziału w spotkaniu Grupy Roboczej SMS

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza do wzięcia udziału w trzecim spotkaniu Grupy Roboczej SMS ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w polskich organizacjach i podmiotach lotniczych. Trzecie spotkanie Grupy Roboczej SMS odbędzie się w dniach 3-4 października 2019 roku na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.


Przypominamy, że Grupa Robocza SMS organizuje spotkania kwartalnie, a  ideą jej funkcjonowania jest wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami, a także doskonalenie i standaryzacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dniu 3 października o godz. 12:00 w sali konferencyjnej terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Głównym tematem, który będzie prezentowany i omawiany jest „Zarządzanie Zmianą”, a organizacjami, których przedstawiciele podzielą się swoimi doświadczeniami będą:
  • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – Zarządzanie zmianą w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
  •  Adriana Aviation – Zarządzanie zmianą w organizacjach ATO, SPO, CAMO i AMO.
  • AMC Aviation Sp. z o.o. – Zarządzanie zmianą u Operatora.

Ponadto podczas spotkania zostanie omówiony projekt „Porozumienia dotyczącego przystąpienia do Forum Wymiany Danych w ramach SMS” po uwzględnieniu dotychczasowych uwag i pytań.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu przedstawicieli organizacji lotniczych oraz do zaprezentowania własnych doświadczeń w ramach „Zarządzania Zmianą” podczas tego spotkania prosimy o wysłanie informacji do dnia 18.09.2019 r. na adres: lbb@ulc.gov.pl


źródło: ULC

Komentarze