Od dziś prognoza obszarowa GAFOR dla lotnictwa

Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) poinformował o uruchomieniu od 2 września br. od godziny 08.00 UTC prognozy GAFOR w wersji testowej. Będzie ona dostępna na stronie awiacja.imgw.pl Instytut od dawna planował wprowadzenie prognozy GAFOR i jest to odpowiedź na zgłoszone przez użytkowników zapotrzebowanie na nowy produkt.


Jednocześnie Instytut apeluje do pilotów o przesyłanie uwag i sugestii, które przyczynią się do jego rozwoju. W przyszłości planowane jest wprowadzenie innych zmian, które powinny wesprzeć proces analizy pogody przed planowanymi lotami.


1. Definicja:

GAFOR – prognoza obszarowa w postaci graficznej, przeznaczona dla lotów na małych wysokościach, będąca prognozą widzialności, wysokości podstaw chmur oraz określonych zjawisk meteorologicznych, dla wyznaczonych w FIR EPWW rejonów, wydawana przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych-Meteorologiczne Biuro Nadzoru.

2. Informacje podstawowe:

2.1 Prognoza GAFOR jest opracowywana przez Meteorologiczne Biuro Nadzoru. Jest ona wydawana z 10-minutowym wyprzedzeniem, na okres ważności obejmujący sześć kolejnych godzin i podlega aktualizacji co 3 godziny od wschodu do zachodu słońca. Prognoza w trakcie jej okresu obowiązywania jest w sposób ciągły monitorowana.

2.2 Prognoza jest opracowywana w formie graficznej z użyciem skali barwnej i w jej skład wchodzą 3 mapy, przy czym każda z nich obejmuje kolejne 2 godziny ważności danej prognozy, dla których podawane są prognozowane minimalne wartości podstaw chmur AGL, widzialności oraz zjawiska meteorologiczne. 


2.3 GAFOR jest informacją o prognozowanych minimalnych warunkach na przeważającym obszarze jakie może napotkać pilot podczas lotu w danym rejonie.

3. Informacje szczegółowe:

3.1 Na mapach oprócz skali barwnej znajdują się symbole zjawisk atmosferycznych prognozowanych w obrębie danego rejonu. Do map dołączona jest legenda.

3.2 Do oceny widzialności lub niskich podstaw chmur, została przyjęta dominująca widzialność i wysokość podstaw chmur oraz jej przestrzenna zmienność.


3.3 Przy ocenie podstaw chmur brane jest pod uwagę tylko prognozowane zachmurzenie o wielkości BKN (Broken tzn.5/8-7/8) i OVC (Overcast tzn.8/8), a jego podstawa podawana jest względem powierzchni ziemi (AGL).

3.4 Przy ocenie widzialności brane jest pod uwagę jej ograniczenie przez hydro i litometeory przy ziemi, czyli na poziomie oczu obserwatora.

3.5 Porywy wiatru>25KT.

3.6 W prognozie uwzględniane jest również wystąpienie niżej wymienionych zjawisk lub chmury:

►Stratus
►śnieg
►opad przelotny śniegu
►wysoka zamieć śnieżna
►opad marznący
►śnieg z deszczem
►zamglenie
►mgła
►mgła marznąca
►deszcz ciągły
►mżawka
►opad przelotny deszczu
►burza z deszczem
►burza z gradem
►porywy wiatru

3.6.1 Do opisu zjawisk stosowane są powszechnie znane graficzne symbole meteorologiczne.  
3.6.2 W obszarze jednego rejonu mogą zostać wskazane tylko 2 zjawiska powodujące utrudnienia w wykonywaniu lotów. W przypadku wielu zjawisk umieszczane są te zjawiska, które występują na większym obszarze i mają większe znaczenia dla bezpieczeństwa.

3.6.3 W przypadku wystąpienia burzy lub burzy z gradem jako uzupełnienie informacji pojawi się dodatkowo symbol:


4. Zmiany do prognozy GAFOR:

4.1 Prognoza GAFOR w trakcie okresu jej obowiązywania podlega ciągłemu monitoringowi i zmianom w przypadku, gdy prognozowane warunki odbiegają od faktycznie występujących.

4.2 W sytuacji, gdy zostaną przekroczone wskazane w tabeli w punkcie 3.2 progi widzialności i wysokości podstaw chmur, oraz gdy wystąpią, zanikną lub nie są dłużej prognozowane wskazane w punkcie 3.6 zjawiska, wydawana jest prognoza GAFOR AMD. 4.3.

4.3 Należy pamiętać, że prognoza GAFOR jest typem prognozy w której nie ma możliwości zamieszczenia wszystkich szczegółów i warunków pogody na małych obszarach. Dlatego też konieczna jest pewna generalizacja. W związku z powyższym wszystkie zjawiska, które występują na mniej niż 15% danego rejonu uznaje się za lokalne.

5. Sytuacje awaryjne:

W przypadki przypadku wystąpienia awarii związanej z prawidłowym funkcjonowaniem CBPL-MBN, prognoza GAFOR jest anulowana (CANCEL) do momentu przywrócenia normalnego trybu pracy.


5.1 Pełny tekst Instrukcji do prognozy obszarowej GAFOR przygotowywanej dla WARSAW FIR – dostępny jest tutaj (LINK) 

Komentarze