Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2019

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów na Kurs na Kontrolera Ruchu Lotniczego

Aktualizacja procedur związanych ze składaniem i zamykaniem planu lotu

System Pansa UTM osiągnął w 2019 roku poziom dojrzałości wymagany przez UE w 2021 roku

Złoto PAŻP w IFISA

Zaproszenie do udziału w spotkaniu Grupy Roboczej SMS

PAŻP sygnatariuszem europejskiej „Deklaracji o przyszłości Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej”

W Krynicy o narodowej strategii dla lotnictwa cywilnego

Od dziś prognoza obszarowa GAFOR dla lotnictwa