System nawigacji satelitarnej Galileo nie działa

Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo częściowo przestał funkcjonować, jednak opcja SAR nadal jest dostępna. Pierwsze zgłoszenia o awarii napłynęły 11 lipca, o czym poinformowała Europejska Agencja Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GSA) w Pradze.

GSA ostrzega, że występuje „degradacja wszystkich satelitów Galileo” i że „sygnały mogą nie być dostępne ani nie mogą spełniać minimalnych poziomów zgodności”. Użytkownicy korzystający z urządzeń, które obliczają ich pozycję za pomocą satelitów Galileo, robią to na własne ryzyko.

W kolejnym komunikacie z 14 lipca GSA dodała, że przyczyną awarii jest infrastruktura naziemna, a nie same satelity. Funkcja poszukiwania i ratownictwa (SAR), dzięki której statki znajdujące się w niebezpieczeństwie na morzu lub ranni alpiniści mogą wezwać pomoc, nadal funkcjonuje bez zakłóceń.


Obecnie sygnały nawigacyjne od Galileo pochodzą tylko z 26 satelitów, a dopiero gdy w 2020 r. 30 satelitów Galileo znajdzie się na właściwej orbicie i zostanie w pełni wdrożonych, europejski system rozpocznie normalną pracę. Oznacza to, że prestiżowy projekt Unii Europejskiej jest znacznie opóźniony, bowiem początkowo miał być w pełni operacyjny do 2008 r.

Ta porażka podkreśla podatność systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS na awarie, dlatego wiele odbiorników zaprojektowano w sposób umożliwiający przetwarzanie sygnałów pochodzących od różnych dostawców nawigacji. Bardziej złożone systemy korzystają również z dodatkowych sygnałów lokalizacyjnych uzyskiwanych z naziemnych systemów radiowych, takich jak nadajniki telefonów komórkowych. To czyni je bardziej niezawodnymi i mniej podatnymi na zakłócenia.

Status poszczególnych satelitów Galileo (stan na 17.07.2019):


Bieżący status systemu można sprawdzić tutaj (LINK)


źródło: dlapilota


Komentarze