Struktura polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowe warunki i sposoby korzystania z niej

2 lipca 2019 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (§19).

Rozporządzenie jest dostępne w tym miejscu

W związku z tym od 1 lipca 2019 AMC Polska będzie przyjmować zamówienia na przestrzeń powietrzną jedynie od uprawnionych podmiotów.


W sprawie nadania uprawnień należy kontaktować się z Departamentem Żeglugi Powietrznej ULC. (przeczytaj więcej)  
 
www.ulc.gov.pl  
tel. +48 22 520 75 01

Użytkownicy wojskowi zgłaszają się do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego.
Przypominamy wygląd poprawnej depeszy RQA.


(RQA typ depeszy pozostaw bez zmian EPXX podaj kod lotniska albo nazwę użytkownika 20/05/2019 06:00 - 21/05/2019 06:00 wpisz czas obowiązywania AUP, w którym będzie Twoje RQA 19/05/2019 09:30 podaj datę i godzinę wysłania depeszy 01 TRA59 A055 F105 11:00 12:00 EPBK PJE tutaj wpisz nazwę strefy, wysokości oraz godziny planowanej aktywności) 


UWAGA!
adres e-mail przeznaczony na zamówienia: rqa@pansa.pl,
RQA prosimy umieszczać w treści wiadomości, bez załączników!Jeśli planujesz złożyć RQA pamiętaj, że:

  • Czas obowiązywania AUP to 0600 UTC do 0600 UTC dnia kolejnego.
  • RQA należy złożyć do 1000 UTC
  • Zawsze dołączaj dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za działania w strefie
  • Zawsze należy czekać na potwierdzenie otrzymania RQA
  • Najbliższy dzień świąteczny to 20 czerwca.
    RQA na 21/06 należy złożyć w dniu 19/06.Jeśli chcesz aktywować strefę pamiętaj, że:

  • Każdy użytkownik ma obowiązek nawiązania kontaktu z ASM3 60 do 30 minut przed planowanym rozpoczęciem aktywności w strefie.
  • Brak potwierdzenia rozpoczęcia  lotów w ciągu 30 minut skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na działania w strefie!

AMC POLSKA jest cywilno – wojskowym organem realizującym zadania zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie przedtaktycznym i taktycznym.
Zespół ASM 2 - odpowiedzialny za poziom przedtaktyczny zajmuje się przygotowaniem planu użytkowania przestrzeni powietrznej. Od poniedziałku do piątku zbiera i analizuje zamówienia na poszczególne strefy znajdujące się w FIR EPWW. Każde zamówienie podlega analizie, często wymaga negocjacji lub zmiany.


Na podstawie zebranych depesz RQA, czyli zamówień od użytkowników cywilnych i wojskowych, tworzony jest AUP – Plan Użytkowania Przestrzeni Powietrznej. Każdego dnia roboczego do godz. 14.00 UTC AUP jest publikowany i dystrybuowany do zainteresowanych podmiotów. Dostępny również na stronie  po godz. 16.00 UTC.


Zespół ASM 3 - odpowiedzialny za poziom taktyczny zajmuje się aktywacją/dezaktywacją i monitorowaniem rzeczywistego wykorzystania struktur przestrzeni powietrznej opublikowanych w AUP dzień wcześniej. 
 
Przygotowanie i publikacja AUP/UUP odbywa się za pośrednictwem systemu zarządzania przestrzenią powietrzną CAT2.0. System zapewnia komunikację z użytkownikami począwszy od przyjmowania depesz RQA (email/AFTN), poprzez prowadzenie procesu negocjacyjnego, analizę kolizyjności oraz aktualizację wykorzystania przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym.

Obowiązujący na dany dzień AUP oraz kolejne UUP są dostępne na stronie internetowej pod zakładką AUP/UUP.

 źródło: PAŻP

Komentarze