Ankieta dla użytkowników AIP VFR Polska


Służba Informacji Lotniczej (AIS Polska) zwraca się do użytkowników AIP VFR Polska z prośbą o pomoc w dopasowaniu treści publikacji do obecnych potrzeb z punktu widzenia osób zaangażowanych w wykonywanie operacji VFR w Polsce.

Ankieta pozwoli personelowi służby AIS poznać oczekiwania użytkowników w stosunku do AIP VFR Polska. Została przygotowana w taki sposób, aby to wypełniający ją decydowali, na które pytania udzielą odpowiedzi.

źródło

Komentarze