Praca w PAŻP. Poszukiwani specjaliści z dziedziny IT

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach: Specjalista ds. Prowadzenia Projektów Informatycznych/Analityk i Starszy Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Nabór trwa odpowiednio do 26 i 19 kwietnia 2019 r.Wymagania wobec kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Prowadzenia Projektów Informatycznych/Analityk: 
 
 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne (preferowany kierunek: informatyka, zarządzanie projektami)
 • 4 lata doświadczenia zawodowego
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu projektów IT, jako Kierownik Projektu
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami (PMI/Prince2)
 • znajomość zagadnień dotyczących ITIL
 • doświadczenie w tworzeniu niezbędnych do realizacji  projektu: raportów, harmonogramów, planów, specyfikacji wymagań, rejestru ryzyk, dokumentacji inicjowania projektów etc.
 • doświadczenie we współpracy z partnerami i dostawcami rozwiązań IT (zewnętrznymi oraz wewnętrznymi)
 • doświadczenie w analizie potrzeb biznesowych użytkowników i pisaniu wymagań na system IT
 • znajomość procesu inżynierii wymagań, znajomość notacji graficznej (use case - uml)
 • zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i koordynacyjne
 • systematyczność i orientacja na rezultaty
 • otwartość, elastyczność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów na różnych poziomach organizacji
 • doskonałe pisemne i werbalne umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność koordynacji i monitorowania efektywnej komunikacji różnych stron zaangażowanych w realizację projektu
 • umiejętności negocjacyjne
 • umiejętność zbierania informacji
 • otwartość na zmiany i umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniającego się otoczenia
 • duża kultura osobista

Mile widziane:
 • biegłość w modelowaniu procesów (BPMN2) oraz tworzeniu analizy biznesowej będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie we wdrożeniach rozwiązań klasy workflow będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w pracy z klientem z sektora publicznego będzie dodatkowym atutem
 • dobra znajomość rozwiązań budowanych w oparciu o platformę Microsoft (Sharepoint) będzie dodatkowym atutem
 • znajomość zagadnień związanych z architekturą korporacyjną będzie dodatkowym atutem
 • znajomość zagadnień z zakresu wdrażania oprogramowania ERP lub EOD będzie dodatkowym atutem
 • mile widziana wiedza z zakresu księgowości i finansów


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia: 26.04.2019 r.


***


Wymagania wobec kandydatów na stanowisko Starszy Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Cybernetycznego:
 
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to technologie informatyczne, elektronika, telekomunikacja, ekonomia, zarządzanie,
 • minimum 6 lat doświadczenia zawodowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym min. B1,
 • znajomość przepisów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
 • znajomość zagadnień związanych z testami penetracyjnymi systemów teleinformatycznych,
 • udokumentowane:
  • doświadczenie w zakresie budowy/wdrażania/doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO:27001,
  • doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • doświadczenie w zakresie budowy systemu reagowania na incydenty bezpieczeństwa,
 • umiejętność zarządzania projektami,
 • mile widziane posiadanie certyfikatu audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001, Certified Information System Auditor (CISA), Certified Information Security Manager(CISM), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Systems Security Certified Practitioner (SSCP) lub innego certyfikatu wymienionego w Załączniku do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018r (poz.1999) w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzeniu audytu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia: 19.04.2019 r.
źródło:
 

Komentarze