Najnowszy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Drugie wydanie Biuletynu poświęcone jest między innymi kontroli jakości paliw lotniczych, obecnym stanie prawnym, a także podejściu naszych podmiotów lotniczych do tego zagadnienia. Artykuł opublikowany w tym numerze Biuletynu inauguruje prace Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie usystematyzowania tego obszaru.

W Biuletynie Bezpieczeństwa ULC znajdą Państwo również informacje na temat warsztatów USSR (Upset, Stall and Spin Recovery), podczas których będzie można zapoznać się zarówno z podejściem teoretycznym, jak i praktycznym do tego zagadnienia. 

Istotnym aspektem związanym z bezpieczeństwem jest szkolenie pracowników służby naziemnej. W Biuletynie znalazł się artykuł o innowacyjnym podejściu do tej praktyki – nowe technologie pozwalające na prowadzenie takich szkoleń na symulatorach, co zdecydowanie zwiększa ich dostępność i  efektywność.

Wszyscy Państwo, którzy śledzą artykuły oraz wskaźniki bezpieczeństwa w lotnictwie, wiedzą jak istotne jest raportowanie zgłoszeń. W tym wydaniu Biuletynu mogą Państwo zgłębić swoją wiedzę o Systemie dobrowolnego zgłaszania zdarzeń.


Zapraszamy do zgłaszania komentarzy i ważnych dla Państwa tematów na adres mailowy biuletyn@ulc.gov.pl Postaramy się poruszyć je w kolejnych edycjach Biuletynu.


Dostęp do najnowszego Biuletynu po kliknięciu w grafikę.


http://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/kultura-promocja-bezpieczenstwa/Biuletyn-ULC-2819-koniec.pdf

Archiwalne wydania Biuletynu dostępne są w zakładce strony internetowej ULC: Biuletyny Bezpieczeństwa ULCźródło 
Komentarze