Jak wygląda proces rekrutacji i szkolenie na kontrolera ruchu lotniczego w PAŻP?PAŻP to jedyna w Polsce firma, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Obecnie PAŻP szuka osób, które chcą wziąć udział w kursie przygotowującym do pracy na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego. O tym jak wygląda proces szkolenia przeczytasz w niniejszym artykule.


Każdego dnia na pokładach wszystkich samolotów przelatujących nad Polską znajduje się blisko pół miliona pasażerów. Nad ich bezpieczeństwem czuwa ponad 500 kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Agencja jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Praca kontrolera to wyjątkowy zawód i wielka odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. To praca dająca wiele satysfakcji, wymagająca szczególnych predyspozycji, doskonałego przygotowania, koncentracji i dokładności.  

Dlaczego PAŻP?

Odpowiedź jest prosta: praca kontrolera ruchu lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ma znaczenie i misję. PAŻP tworzy elitarną grupę fachowców, którzy wspierają się wzajemnie, rozwijają się każdego dnia, realizując jednocześnie swoje pasje. 

Jako kontroler ruchu lotniczego

 • odpowiadasz za ruch lotniczy w polskiej przestrzeni powietrznej oraz na krajowych lotniskach,
 • to dzięki Twojej pracy pasażerowie szczęśliwie docierają do wyznaczonego miejsca,
 • praktycznie każda czynność wykonana przez pilota w czasie lotu wymaga zgody kontrolera ruchu lotniczego,
 • to Ty sprawujesz kontrolę, wydając statkom powietrznym zezwolenia, instrukcje zmiany kierunku, wysokości i prędkości lotu.Jak wygląda szkolenie? 


Pierwszym etapem jest szkolenie podstawowe, składające się głównie z zajęć teoretycznych. Podczas tej części kursant opanuje wiedzę z zakresu prawa lotniczego, meteorologii, przepisów ruchu lotniczego, nawigacji, osiągów statków powietrznych i innych przedmiotów – słowem wiedzę o lotnictwie, w dawce i natężeniu pozwalającym na późniejsze rozpoczęcie etapu nauki na symulatorze. Po zakończeniu szkolenia podstawowego następuje podział kursantów na poszczególne rodzaje służby lotniczej. 

Badając predyspozycje i umiejętności, kursanci kierowani są na szkolenia w zakresie radarowych służb kontroli obszaru, zbliżania lub proceduralnej kontroli lotniska. Decyzja o przydziale do konkretnej służby podejmowana jest na podstawie wyników szkolenia podstawowego. Kandydat musi być gotowy do podjęcia pracy w wybranym przez Pracodawcę organie. 

W trakcie trwania kolejnego etapu szkolenia do uprawnienia kursanci zdobywają wiedzę w zakresie dedykowanej służby. Zakończenie tej części nauki pozwala w końcu na rozpoczęcie szkolenia praktycznego na symulatorze. 

Podczas całego szkolenia skrupulatnie sprawdzana jest odporność na stres, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i pracy w zespole. Szkolenie praktyczne na symulatorze kończy się egzaminem, po którym kursant zdobywa licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL - Student-Air Traffic Controller Licence), uprawniającą do podjęcia praktyki na stanowisku operacyjnym tj. w żywym ruchu pod nadzorem instruktora. Ostatni etap szkolenia odbywa się w docelowym miejscu pracy kursanta i trwa nie krócej niż 10 miesięcy.  

Szkolenie kończy sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas całego okresu nauki. Sprawdzenie to ma charakter egzaminu państwowego, na podstawie którego wydawana jest licencja Kontrolera Ruchu Lotniczego uprawniająca do samodzielnego pełnienia służby, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim statkom powietrznym, znajdującym się w przestrzeni odpowiedzialności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.


Kurs podstawowy w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS:

 • szkolenie teoretyczne - kurs podstawowy BASIC (12 - 13 tygodni),
 • sesja egzaminacyjna - teoretyczna (2 tygodnie),
 • ocena podstawowych, praktycznych umiejętności na symulatorze,

Kurs w zakresie uprawnienia w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS:

 • szkolenie teoretyczne - kurs w zakresie uprawnienia RATING (4 - 5 tygodni),
 • egzamin teoretyczny – dopuszczający do szkolenia praktycznego na symulatorze,
 • szkolenie praktyczne - symulatorowe – kurs w zakresie uprawnienia RATING (4,5 - 5,5 miesiąca),
 • ocena praktycznych umiejętności na symulatorze do uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence) – w randze egzaminu państwowego.

Kurs w zakresie uprawnienia uzupełniającego w jednostce (docelowym miejscu pracy):

 • szkolenie praktyczne w jednostce (OJT – On-the-Job Training) na stanowisku operacyjnym do uzyskania uprawnienia uzupełniającego w jednostce – (9 - 11 miesięcy),
 • ocena praktycznych umiejętności na symulatorze i stanowisku operacyjnym do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego (ATCL Air Traffic Controller Licence) – w randze egzaminu państwowego.

Czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji ATCL trwa około 20 - 22 miesiące.

Na system kontroli wiedzy i umiejętności składają się:

 • testy cząstkowe w czasie trwania szkolenia teoretycznego,
 • testy końcowe każdego kursu,
 • ustne egzaminy końcowe każdego kursu,
 • karty oceny praktyki,
 • okresowe oceny pracy na symulatorze,
 • końcowe oceny umiejętności praktycznych na symulatorze i stanowisku operacyjnym,
 • egzaminy teoretyczne i oceny umiejętności praktycznych na licencję praktykanta-kontrolera i kontrolera ruchu lotniczego SATCL.


 

Zgłaszając się do PAŻP masz pewność, że:
 
• otwierasz przed sobą drzwi do dobrze płatnej pracy i prestiżowego zawodu,
• zapewnimy Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać licencję kontrolera ruchu lotniczego,
• zapewnimy Ci zakwaterowanie na czas całego kursu,
• zapłacimy Ci za to, że będziesz uczestniczył w tym kursie.

W zamian za to PAŻP oczekuje od Ciebie, żebyś:
 
• zainwestował swój czas w nasz kurs,
• zainwestował swoją energię w proces nauki,
• był konsekwentny i zdeterminowany,
• umiał współpracować z drugim człowiekiem,
• miał odwagę mówić wprost, co myślisz,
• miał wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
• znał dobrze język angielski (zarówno mówiony, jak i pisany - min. poziom B2),
• biegle posługiwał się językiem polskim,
• posiadał wysoką odporność na stres,
• miał poprawną wymowę oraz dobrą dykcję,
• posiadał ponadprzeciętną wyobraźnię przestrzenną oraz orientację w przestrzeni.
UWAGA!!!
Jedyną formą aplikacji na kurs na kontrolera ruchu lotniczego w PAŻP wypełnienie FORMULARZA APLIKACYJNEGO 
 
Wypełnij i prześlij FORMULARZ już teraz!
 

Trwający właśnie nabór kończy się 6 maja 2019 roku. 
 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 574 59 43 lub adresem e-mail: rekrutacja.krl@pansa.pl. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych procedurach


źródło: link 1  link 2 link 3

 
 

Komentarze