PAŻP i ORO Nawigacja o wspólnych przdsięwzięciach

fot. ORP Nawigacija
Delegacja PAŻP z jej Prezesem Januszem Janiszewskim na czele,  przebywa w Wilnie na spotkaniu roboczym z jej partnerem litewskim ORO NAVIGACIJA. Obydwa podmioty biorą udział we wspólnym przedsięwzięciu Baltic FAB.

Agencje zarządzania ruchem lotniczym z Litwy i Polski pracują nad 4 tematami. Pierwszy to udział w World ATM Congress, który odbędzie się w dniach 12-14 marca 2019 r. Prace trwają także nad  wspólnym komunikatem w zakresie wdrażania Baltic FAB i doświadczeń w tym zakresie. Kolejnymi sprawami, nad którymi prowadzone są prace to realizacja porozumienia w sprawie poszukiwania i ratowania lotniczego (w tym przygotowanie wspólnego planu działania, wspólne szkolenia, wspólne uczestnictwo w ćwiczeniach oraz w międzynarodowych imprezach i instytucjach związanych z obsługą SAR). 

Obie Agencje zajmą się także problemami związanymi z lotami bezzałogowych statków powietrznych. W tym zakresie PAŻP zaprezentuje swoje rozwiązania zarządzanie ruchem lotniczym UAV. 

Czwarty temat to wgląd w badania architektury przestrzeni powietrznej mające na celu opracowanie wniosku dotyczącego przyszłej architektury Europejskiej przestrzeni powietrznej w ramach programu Horizon 2035, realizowanej przez Wspólne Przedsięwzięcie SESAR.


WiBwL

Komentarze