We Wrocławiu powstał ośrodek AFIS

We Wrocławiu powstał Ośrodek Szkolenia Informatorów Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej – BISEK AEROSPACE. Jest to drugi, obok Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie ośrodek kształcący informatorów AFIS.


 

Ośrodek uzyskał certyfikat Prezesa ULC upoważniający do prowadzenia następujących szkoleń:

1) szkolenie wstępne dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie świadectwa AFIS,
2) szkolenie rozszerzające dla personelu FIS w celu uzyskania uprawnienia uzupełniającego OJTI lub STDI,
3) szkolenie odświeżające oraz w sytuacjach anormalnych i awaryjnych dla personelu FIS.


Ośrodek posiada również możliwości zorganizowania szkolenia dla personelu FIS w celu uzyskania po raz pierwszy uprawnienia uzupełniającego w jednostce (na potrzeby nowego – nowoutworzonego organu AFIS).


Kierownikiem Odpowiedzialnym został Janusz Drohomirecki.


Ośrodek dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym oraz specjalnie zaprojektowanym symulatorem, który umożliwia odwzorowanie każdego lotniska. Niewątpliwym atutem jest bliskość bazy hotelowej – Dom Kosmonauty.

Szkolenie wstępne potrwa ok. 200 godzin i będzie płatne. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej (poniedziałek – piątek) lub sesyjnej (w formie zjazdów). 


W trakcie uroczystości podpisano również dwa listy intencyjne, z Politechniką Wrocławską oraz pekińskim centrum technologiczno – innowacyjnym. Ten drugi zakłada, że najpóźniej do 2023 roku zorganizowany zostanie pierwszy turystyczny suborbitalny lot w kosmos. Według planu, turyści byliby badani i przygotowywani do lotu we Wrocławiu, a następnie wysyłani do ośrodka kosmicznego w Chinach.


W chwili obecnej właściciele przygotowują szczegółową ofertę. Pierwszy kurs planowany jest już w styczniu 2019 roku! Szczegóły dostępne na stronie Ośrodka – www.bisekaerospace.pl  – zakładka "Aktualności".


Komentarze