Praca dla Ciebie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi poszukuje kandydatów na kurs dla Informatorów Służby Informacji Powietrznej FISO. Informatorzy FIS  odpowiedzialni są za zapewnianie służby informacji powietrznej i służby alarmowej w przestrzeni niekontrolowanej nad całym obszarem Polski. Wykorzystując łączność radiową i zobrazowanie radarowe służą informacją, radą i pomocą pilotom lotnictwa ogólnego, państwowego i komunikacyjnego. Pomagają unikać kolizji w powietrzu i naruszeń stref przestrzeni powietrznej. Przewiduje się cztery miejsca pracy dla osób, które ukończą pozytywnie cały proces szkolenia i uzyskiwania uprawnień: Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań.


Zainteresowanych prosi się o przesłanie aplikacji do dnia 15 stycznia 2019 r.

Komentarze

Prześlij komentarz