Konsultacje w sprawie administracyjnego podziału ruchu dla Lotniska Chopina

3 grudnia br. Rada Ministrów, Uchwałą nr 173/2017 z 7 listopada 2017 r., przyjęła Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. Koncepcja CPK zakłada budowę hubu transportowego, opartego na zintegrowanych węzłach: lotniczym i kolejowym, efektywnie włączonego w układ sieci drogowej. Przyjęte harmonogramy zmierzają do zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego do 2027 roku.Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, koncepcja wymienia, jako jedno z najważniejszych zadań, zapewnienie maksymalnej dostępnej przepustowości Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina do czasu operacyjnego uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z tego powodu podejmowane będą działania zarówno inwestycyjne, organizacyjne jak i proceduralne.
  
Zgodnie z Koncepcją realizacja tego celu wymaga między innymi dokonania tzw. administracyjnego podziału ruchu na lotnisku Chopina. Priorytetem w tej sytuacji jest przeniesienie, zgodnie z obowiązującym prawem i za zgodą Komisji Europejskiej, części ruchu lotniczego do innego portu lotniczego położonego w regionie Mazowsza, dzięki czemu port warszawski zwiększy swoją zdolność do przyjmowania statków powietrznych operujących w ruchu przesiadkowym na trasach długodystansowych.
  
W związku z tymi założeniami oraz w obecnej sytuacji rynkowej, na podstawie art. 195c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183) oraz art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwości i różne scenariusze dotyczące przeprowadzenia podziału ruchu dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
  
Zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 1008/2008, państwo członkowskie w celu dokonania, bez dyskryminacji w odniesieniu do różnych punktów docelowych wewnątrz Wspólnoty lub z powodu przynależności państwowej, albo tożsamości przewoźników lotniczych, podziału ruchu lotniczego między porty lotnicze, zobligowane jest do przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi przewoźnikami lotniczymi i portami lotniczymi.
  
Zapraszamy do zgłaszania opinii oraz propozycji do koncepcji wprowadzenia podziału ruchu na lotnisku Chopina. Opinie oraz propozycje można składać do 18 stycznia 2019 r.
  
Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem.
 

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Komentarze