Informacja w sprawie sylwestrowych pokazów

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że od dnia 31.12.2018 r. od godziny 22.00 LMT (21.00 UTC) do dnia 01.01.2019 r. do godziny 04.00 LMT (03.00 UTC) działalność pirotechniczna prowadzona do wysokości 150 m AGL oraz wypuszczanie balonów z helem i lampionów w całym rejonie FIR EPWW objęte są zgodą Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i nie wymagają zgłaszania za pomocą formularzy zgłoszenia pokazów.


Jednocześnie informujemy, że w przypadku zauważenia ruchu lotniczego w rejonie prowadzonego pokazu pirotechnicznego jego organizator zobowiązany jest do przerwania pokazu do czasu, aż statki powietrzne znajdą się w odległości zapewniającej brak ryzyka bezpośredniego kontaktu materiałów pirotechnicznych ze statkiem powietrznym oraz brak ryzyka oślepienia załogi. Odpowiedzialność za dotrzymanie ww. warunków spoczywa na organizatorze pokazu.

Informacja o wzmożonej aktywności w/w pokazów zostanie opublikowana w formie NOTAM.


Komentarze

  1. W uzgodnieniach z wojskowymi, lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego była mowa tylko o pokazach pirotechnicznych. Nie było mowy o zwolnieniach dla balonów z helem i tych cholernych lampionów z ogniem.

    OdpowiedzUsuń
  2. W uzgodnieniach z wojskowymi, lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego była mowa tylko o pokazach pirotechnicznych. Nie było mowy o zwolnieniach dla balonów z helem i tych cholernych lampionów z ogniem.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz