Zmiany dotyczące ATIS na lotniskach w Polsce

W ramach poprawek do AIP AIRAC AMDT 206 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zmianie częstotliwości automatycznej służby informacji lotniskowej (ATIS) na lotniskach w Katowicach, Łodzi, Rzeszowie i Szczecinie. Jednocześnie ATIS został wprowadzony na wojskowych lotniskach w Dęblinie i Poznaniu Krzesinach. Zmiany wchodzą w życie z dniem 13 września.

Nowe częstotliwości dotychczasowych ATIS:

EPKT 120.230 MHz
EPLL 135.680 MHz
EPRZ 124.955 MHz
EPSC 132.130 MHz

 
Nowe ATIS:

EPDE 140.350 MHz
EPKS 128.725 MHzSłużba automatycznej informacji lotniskowej (ATIS) jest zapewniana w FIR WARSZAWA jedynie na niektórych lotniskach i nadaje komunikaty dla statków powietrznych przylatujących i odlatujących według następujących zasad:

Zawartość komunikatu jest zgodna z opisem zawartym w Załączniku 11 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - Służby ruchu lotniczego, rozdział 4, punkt 4.3.7. Do komunikatu ATIS dla lotniska EPWA jest włączona prognoza typu TREND. Szczegółowe zasady i kryteria zmian prognozy TREND są opublikowane na stronie http://awiacja.imgw.pl.

Komunikaty ATIS są identyfikowane za pomocą litery kodu według przyjętego alfabetu ICAO. Litery kodu są przydzielane kolejnym komunikatom ATIS w porządku alfabetycznym. W przypadku występowania częstych zmian warunków meteorologicznych, które uniemożliwiają właściwe (kompletne) nadanie meldunku meteorologicznego, stosowana jest zasada podawania w miejsce meldunku meteorologicznego informacji, że aktualne warunki pogodowe zostaną podane przy pierwszym nawiązaniu łączności z organem kontroli zbliżania (APP) lub kontrolą lotniska (TWR).


W przypadku niesprawności urządzeń automatycznej rozgłośni ATIS informacje lotniskowe podawane będą przez służbę ATC.


ATIS na lotniskach cywilnych
źródło:AIP Polska

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


 
źródło: