Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową "Inżynieria Ruchu Lotniczego"

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego pragną zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego, która odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2018 roku w Radziejowicach pod Warszawą.
Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Do tej pory odbyły się cztery edycje Konferencji IRL, wszystkie o charakterze ogólnopolskim. Każda kolejna edycja skupiała coraz większą liczbę uczestników związanych z transportem lotniczym i gałęziami pokrewnymi. Tematyka najbliższej edycji Konferencji obejmie zagadnienia takie jak: sterowanie i zarządzanie ruchem lotniczym, systemy wspomagania ruchu lotniczego, powiązania między gałęziami transportu, czy aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego.


Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Patronat Honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową Inżynieria Ruchu Lotniczego 2018 objęli:
  • Minister Infrastruktury – Pan Andrzej Adamczyk (pismo),
  • Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Pan Piotr Samson (pismo).

Poniżej zamieszczamy fragment pisma od Prezesa ULC – Pana Piotra Samsona: 

Jako Prezes ULC wspieram inicjatywy, które zmierzają do promocji polskich osiągnieć naukowych związanych z branżą lotniczą, dlatego bardzo się cieszę, że mogę patronować imprezie gromadzącej specjalistów z zakresu inżynierii ruchu lotniczego. Ponadto fakt organizacji Konferencji przez młodych naukowych zasługuje na szczególne wsparcie i uznanie. 

Wszystkim uczestnikom życzę owocnej konferencji i wierzę, że poruszane na niej zagadanienia istotnie przyczynią się do zwiększenia wiedzy w dziedzinie inżynierii ruchu lotniczego oraz promocji polskiej myśli naukowej.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stroną konferencji http://www.konferencjairl.pw.edu.pl