Wszystkie lotniska z unijnym certyfikatem

Wszystkie lotniska, zobligowane na podstawie  art. 6 ust. 1  rozporządzenia Komisji (UE) Nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. do konwersji certyfikatów krajowych na certyfikaty Unii Europejskiej, pomyślnie przeszły proces konwersji, zgodnie z harmonogramem unijnym.
 

W Rejestrze Lotnisk Cywilnych jest 15 lotnisk użytku publicznego podlegających certyfikacji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 139/2014, w tym dwa uzyskały odstępstwa od wymogów rozporządzenia w związku z tym, że nie obsługują powyżej 10 000 pasażerów rocznie (Radom – Sadków i Olsztyn – Mazury).

W kwietniu 2015 roku przeprowadzono pierwszą konwersję certyfikatu zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 139/2016 lotniska Bydgoszcz – Szwederowo.
 
W 2016 roku konwersje certyfikatów przeszły lotniska:

•    Kraków – Balice
•    Rzeszów – Jasionka
•    Katowice – Pyrzowice
•    Gdańsk im. Lecha Wałęsy
•    Lotnisko Chopina w Warszawie
•    Lublin 

W 2017 roku przeprowadzono 7 konwersji certyfikatów lotnisk: 

•    Zielona Góra-Babimost
•    Poznań-Ławica
•    Warszawa/Modlin
•    Wrocław-Strachowice
•    Łódź-Lublinek
•    Szczecin-Goleniów
oraz
•    Olsztyn-Mazury (wręczenie certyfikatu planowane jest w dniu 3 stycznia 2018 r.)
 
Certyfikaty zostały wydane bezterminowo. Zgodnie z przepisami przywołanego rozporządzenia, lotniska, które uzyskały certyfikat UE, zostały objęte stałym cyklem nadzoru, którego długość i zakres określa się na podstawie analizy ryzyka dla danego lotniska.
 
Jednocześnie informujemy, że jedno z lotnisk posiadających odstępstwo przyznane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. tj. Olsztyn-Mazury, również przystąpiło w 2017 r. do procesu konwersji certyfikatu krajowego na certyfikat wydany na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 139/2014. Postępowanie to dobiega końca i wydanie certyfikatu planowane jest na styczeń 2018 r.
 
Pragniemy podziękować za owocną współpracę i pogratulować wszystkim zarządzającym lotniskami sprawnego przejścia procesu certyfikacji w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (UE) Nr 139/2014 i nowe procedury przygotowane przez ULC.


http://ulc.gov.pl/pl/247-aktualnosci/4322-zakonczenie-procesu-konwersji-certyfikatow-krajowych
tekst źródłowy