Warsztaty „Zgłaszanie zdarzeń lotniczych oraz SMS w praktyce w małych organizacjach – to się opłaca!”

W dniach 21-22 lutego 2018 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbędą się warsztaty „Zgłaszanie zdarzeń lotniczych oraz SMS w praktyce w małych organizacjach – to się opłaca!”. Organizatorem warsztatów Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest w szczególności do przedstawicieli małych organizacji takich jak aerokluby, organizacje ATO, ośrodki szkolenia, lotniska użytku wyłącznego, SPO, NCC, AOC (niekoncesjonowane). 

Celem warsztatów jest omówienie: 

• zasad zgłaszania zdarzeń lotniczych oraz identyfikowania zagrożeń wg rozporządzania 376/2014 oraz 2015/1018,
• omówienie elementów AOR Arkusza Oceny Profilu Ryzyka organizacji w aspekcie planowania programu nadzoru,
• tematyki SMS w małych organizacjach takich jak aerokluby, organizacje ATO, ośrodki szkolenia, lotniska użytku wyłącznego, SPO, NCC, AOC niekoncesjonowane – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego typu organizacji,
praktycznych problemów związanych z SMS – zarówno dokumentacją jak i praktycznym stosowaniem systemu w organizacji (np.: SPI – czy są wymagane w małych organizacjach, analiza ryzyka, dowody dla audytorów ULC, rejestr zagrożeń,
•  przykładowej instrukcji SMS,
• funkcji Centralnej Bazy Zgłoszeń – czyli przyjaźniejszego i efektywniejszego sposobu raportowania zdarzeń lotniczych również ułatwiającego zarządzanie zdarzeniami od przez zgłaszającego,
• czy ULC będzie się dzielił z operatorami informacjami aby wspomagać system proaktywny,
kultury bezpieczeństwa – rola w kształtowaniu właściwych zachowań w organizacji – zapraszamy Państwa do przystąpienia do Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie,
• korzyści organizacyjnych i ekonomicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa dla organizacji wynikających ze stosowania SMS.

Zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach Urząd Lotnictwa Cywilnego prosi o przesyłanie do dnia 2 lutego na adres akolmas@ulc.gov.pl, lbb@ulc.gov.pl następujących informacji:

– propozycji tematów do poruszenia zarówno ze strony ULC, jak i propozycji podzielenia się własnym doświadczeniem lub wiedzą,
– zgłoszeń osób zainteresowanych wzięciem udziału – szczególnie zapraszamy Kierowników Odpowiedzialnych oraz Kierowników Bezpieczeństwa,
– zgłoszeń osób zainteresowanych podpisaniem Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie.


http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4326-warsztaty-zglaszanie-zdarzen-lotniczych-oraz-sms-w-praktyce-w-malych-organizacjach-to-sie-oplaca
 tekst źródłowy