Spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

19 grudnia 2017 roku na lotnisku Chopina w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Spotkanie zgromadziło 50 uczestników, w tym m.in. zarządzających lotniskami, osoby zajmujące się zagrożeniami powodowanymi przez środowisko dla bezpieczeństwa lotniczego na lotniskach, przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, resortu środowiska, linii lotniczych oraz ornitologów.

Prezentowane podczas spotkania informacje oraz dyskusje umożliwiły ekspertom wymianę informacji oraz poszerzenie wiedzy i zrozumienie wspólnych zależności między środowiskiem a lotnictwem. Idea spotkań Komitetu jest zbieżna z założeniami wymagań określonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem i postrzegane są przez uczestników jako cenne i umożliwiające nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.


Podczas tegorocznego spotkania przedstawiono prezentacje dotyczące m.in. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta (zwłaszcza ssaki) na lotniskach wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyników badań nad zachowaniem zwierząt, zderzeń ptaków z bezzałogowymi statkami powietrznymi, innowacyjnych metod stosowanych na krakowskim lotnisku oraz uzyskanych rezultatów. Zaprezentowano także przykładowy system umożliwiający kompleksowe zarządzanie zagrożeniami środowiskowymi na lotnisku. Podczas spotkania omówiono również statystyki zaistniałych zdarzeń w roku 2017, a także dokonano szczegółowej analizy kilku zdarzeń związanych ze zwierzętami, przedstawiając jednocześnie działania reaktywne, które powinny być podjęte przez odpowiednie podmioty w celu wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości. Uczestnicy spotkania zapoznali się również ze sposobem raportowania zdarzeń lotniczych realizowanych przez naszego narodowego przewoźnika oraz analizami, jakie dokonywane są w celu zarządzania zagrożeniem. Zwrócono również uwagę na kwestie prawne wymagające analizy i wypracowania właściwych procedur postępowania (m.in. w zakresie odszkodowań i ubezpieczeń za opóźnienia związane z kolizjami ze zwierzętami oraz nowych regulacji wynikających ze zmiany ustawy Prawo wodne).

Dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Chopina w Warszawie uczestnicy spotkania mieli również okazję zaznajomienia się ze szczegółowymi procedurami stosowanymi w ramach realizacji założeń Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz metod stosowanych na lotnisku w celu zarządzania zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta. Dodatkowo w ramach praktycznego poznania lotniska można było zapoznać się z realizowanymi przez dział utrzymania procedurami oraz użytkowanym sprzętem stosowanymi na lotnisku w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w polu ruchu naziemnego, a także obserwować pracę sokolnika i jego podopiecznych.

Dziękujemy organizatorom oraz uczestnikom spotkania za aktywność, zaangażowanie oraz bieżące działania prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych.


http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4318-spotkanie-komitetu-do-spraw-zderzen-statkow-powietrznych-ze-zwierzetami
 tekst źródłowy