28 grudnia 2017

Konsultacje projektu regulacji prawnej w sprawie "REMOTE TOWER"

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała informacje o konsultacjach projektu regulacji prawnej (Notice of Proposed Amendment- NPA)  dotyczącej wymogów technicznych, proceduralnych i operacyjnych dla zdalnej wieży „remote tower”. Celem regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa i ujednolicenie standardów wdrożenia tej koncepcji przez Państwa Członkowskie UE.

NPA zawiera również zaktualizowane akceptowalne metody spełniania wymagań (Acceptable Means of Compliance- AMC) oraz wytyczne (Guidance Material- GM) do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego.
 
EASA umożliwia zgłaszanie uwag do projektu poprzez stronę internetową:
 
 
Ostateczny termin przesyłania komentarzy został wyznaczony na dzień  3 kwietnia 2018 roku.

http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4319-ogloszenie-o-proponowanej-zmianie-2017-21
tekst źródłowy