Eurocontrol wdraża pierwszą fazę Free Route Airspace w Europie Zachodniej

Rozpoczęła się pierwsza z trzech faz wdrażania FRA (Free-Route Airspace) w Maastricht Upper Area Control Center (MUAC). Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Eurocontrol, FRA zostały wprowadzone powyżej FL245 w gęstej i złożonej przestrzeni powietrznej nad Belgią, północno-zachodnimi Niemcami, Luksemburgiem i Holandią.


Pierwsza faza zakłada odejście od stałych dróg lotniczych i możliwość planowania oraz wykonywania lotów po prostych pomiędzy punktami nawigacyjnymi od 12 rano do 6 rano następnego dnia czasu lokalnego. Stopniowo, ten przedział czasowy ma być rozszerzany.
  
Druga faza, która ma się rozpocząć w grudniu 2018 r., będzie obejmowała wdrożenie FRA również w weekendy. Z kolei ostatnia faza sprawi, że Free-Route Airspace  zostaną wprowadzone na stałe i ma to nastąpić w pierwszej połowie 2020 r.
  
Według Eurocontroli wdrożenie "Free-Route Airspace” będzie umożliwiało planowanie tras w określonej przestrzeni powietrznej między określonymi punktami wejścia i wyjścia w dany FIR, z uwzględnieniem pośrednich punktów trasy, bez odniesienia do sieci stałych dróg lotniczych. W przyszłości obszar FRA ma zostać wdrożony w ramach duńsko-szwedzkiego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej (FAB).
 

https://dlapilota.pl/wiadomosci/eurocontrol/eurocontrol-wdraza-pierwsza-faze-free-route-airspace-w-europie-zachodniej
 tekst źródłowy