Dźwigi budowlane w otoczeniu lotnisk

Postawienie dźwigu budowlanego o wysokości naruszającej powierzchnię ograniczającą lotniska wymaga złożenia do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających.


Informacje niezbędne do złożenia wniosku dostępne są: TU
 
U właściwego miejscowo wójta, burmistrza albo prezydenta miasta można pozyskać informacje o dopuszczalnej wysokości zabudowy [zarządzający lotniskiem udostępnia mapę z naniesionymi powierzchniami ograniczającymi wysokość zabudowy, zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 810)].

Dopuszczalną wysokość dla planowanego dźwigu budowlanego można również sprawdzić w serwisie mapowym ArcGIS Online na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod ikonką „Mapy Online” (Mapy online > Rejestr Lotnisk Cywilnych (RLC) i ich powierzchni ograniczających wysokość zabudowy (OLS) lub bezpośrednio: TU).

Serwis mapowy przedstawia powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy dla części lotnisk cywilnych. Brakujące dane będą sukcesywnie uzupełniane.

Przykładowe powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy w otoczeniu lotniska dostępne w:


http://caa-pl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=252d2be2e6104adcb9be8201660a05b3http://ulc.gov.pl/pl/lotniska/4118-dzwigi-budowlane-w-otoczeniu-lotnisk

tekst źródłowy