Aktualizacja przepisów lotów VFR - dostosowanie zapisów AIP do przepisów SERA i niespodzianka

W poprawce AIRAC AIP AIRAC AMDT 196 która zacznie obowiązywać od 7 grudnia 2017r. pojawił się enigmatyczny zapis, o nazwie: Aktualizacja przepisów VFR. Zmiana dotyczy dostosowania przepisów do SERA, w celu ujednolicenia przepisów ruchu lotniczego w krajach członkowskich. Działanie takie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i sprawności międzynarodowego ruchu lotniczego w formującej się jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Aktualizacja przepisów VFR została zawarta w rozdziale 1.2 i agreguje zapisy z dotyczące lotów z widzialnością. Poniżej podsumowanie zmiany.
 
Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Niespodzianką są natomiast zapisy wskazujące na zmiany w systemach informatycznych PAŻP. W najnowszej aktualizacji, w dziale dotyczącym funkcjonowania ASM 3 (komórki zarządzanią przestrzenią powietrzną), pojawił się zapis:
 

7) Ogłaszanie (w razie potrzeby) uaktualnionego planu użytkowania przestrzeni powietrznej (UUP) najpóźniej na 1 godzinę przed wprowadzeniem zmian w nim zawartych.
 

wskazujący na możliwość pojawienia się, publikacji UUP, czyli zaktualizowanego planu rezerwacji w danym dniu. Do tej pory, informację o zajętości, można było uzyskać dzwoniąc do PAŻP.
 

Zapoznaj się z poprawkami do AIP: AIP AIRAC AMDT 196, MIL AIP AIRAC AMDT 088, VFR AIP AIRAC AMDT 098.


https://dlapilota.pl/wiadomosci/aip/aktualizacja-przepisow-lotow-vfr-dostosowanie-zapisow-aip-do-przepisow-sera-i-niespod
tekst źródłowy