24 października 2017

Trwa I edycja Kursu Podstawowego w Ośrodku Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Trwa I edycja Kursu Podstawowego w Ośrodku Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ten kurs to 10 dni roboczych zajęć, 81 godzin lekcyjnych, w tym 74 godziny wykładów, 7 godzin seminarium i 2 godziny egzaminacyjne. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest ukończenie kursu wstępnego.


Kurs rozpoczął się 16 października 2017 r.  i potrwa do 27 października. program kursu jest zgodny z wytycznymi ICAO Cir 298 AN/172 i obejmuje następującą tematykę:

1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych.
2. Problematyka BL i przyczyny wypadków – czynnik ludzki.
3. Powoływanie i organizacja Komisji.
4. Badanie techniczne.
5. Badanie personelu.
6. Techniczne aspekty badania zdarzeń lotniczych i techniki lotniczej.
7. Określenie przebiegu, okoliczności i przyczyn zdarzenia lotniczego oraz  ustalenie profilaktyki.

Badanie wypadków lotniczych jest wyspecjalizowanym zadaniem, które powinno być podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowanych badaczy. Wiele państw ustanawia organ badania wypadków obsadzony wykwalifikowanymi i doświadczonymi badaczami. Takie państwa powinny szkolić odpowiednio wykwalifikowany personel w technikach badania wypadków wymaganych do wzięcia udziału w badaniu lub w celu przeprowadzenia badania wypadku lotniczego.

Ośrodek Badania Zdarzeń Lotniczych Lotnictwa Cywilnego ma na celu przygotowanie członków PKBWL i ich Ekspertów jak również członków zespołów bezpieczeństwa lotów organizacji lotniczych do badania zdarzeń lotniczych. 

RADA PROGRAMOWA Ośrodka
Przewodniczący Honorowy: płk w st. spocz. pil. dr inż. Antoni MILKIEWICZ Przewodniczący: płk dypl. pil. inż. Andrzej LEWANDOWSKI - PKBWL
Członkowie:


 1. prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK - ITWL
 2. prof. dr hab. inż. Witold WIŚNIOWSKI - ILot.
 3. płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK, prof. WIML - WIML
KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. prof. dr. hab. inż. Andrzej ŻYLUK - ITWL
 2. prof. dr hab. n. med. Lech KOPKA - WIML
 3. dr inż. Leszek LOROCH - ILot.
 4. dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI - PWr
 5. mgr inż. pilot Andrzej PUSSAK - PKBWL
 6. mgr inż. Zbigniew DROZDOWSKI - PKBWL
 7. dr inż. Ryszard SABAK - ITWL
 8. dr n. med. Marian MACANDER - WIML

"Kontrola ruchu lotniczego"