Projekt reorganizacji tras lotnictwa wojskowego (MRT) - konsultacje społeczne

Polska agencja Żeglugi Powietrznej prowadzi konsultacje społeczne w sprawie projektu reorganizacji tras lotnictwa wojskowego (MRT). Konsultacje potrwają do 31 października 2017 r, a planowanym terminem wprowadzenia zmiany jest 29 marca 2018 r. W celu przesłania uwag należy wypełnić przypisany dla każdego projektu "Formularz konsultacyjny proponowanych zmian", a następnie przesłać go na adres asm1@pansa.pl lub na nr faksu +48-22-574-5729.

Formularz konsultacyjny znajduje się na stronie PAŻPZobrazowanie planowanej zmiany/ PAŻP

http://www.pansa.pl/OPS/konsultacje/konsultacje_MRT.pdf
tekst źródłowy