2 października 2017

Oświadczenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie zakończenia badania wypadku samolotu B738 na lotnisku Katowice - Pyrzowice


Na posiedzeniu Komisji w dniu 26 września 2017 roku Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, działając zgodnie z § 15 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU z dnia 18 stycznia 2007 r w sprawie wypadków i incydentów lotniczych rozpatrzyła projekt Raportu Końcowego z badania zdarzenia nr 466/07, które dotyczyło wypadku samolotu Boeing 737-800, EC-HBM, który wydarzył się w dniu 28 października 2007 roku na lotnisku Katowice - Pyrzowice.


Komisja podjęła uchwałę o zakończeniu badania i przyjęciu projektu Raportu Końcowego. Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzynarodowym projekt Raportu Końcowego zostanie przesłany do zainteresowanych podmiotów krajowych i zagranicznych.

Po otrzymaniu uwag od wyżej wymienionych podmiotów lub upływie 60 dni od daty przesłania projektu Raportu Końcowego, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opracuje ostateczną wersję Raportu Końcowego i prześle ją do zainteresowanych podmiotów oraz opublikuje na swojej stronie internetowej. http://mib.gov.pl/files/0/1797511/KomunikatPKBWL46007.pdf