Integracja dronów z przestrzenią powietrzną USA - program pilotażowy

Integracja dronów z narodową przestrzenią powietrzną USA zostanie przyspieszona dzięki pilotażowemu programowi wdrożonemu przez Federalną Administrację Lotnictwa. Inicjatywa wdroży dyrektywę podpisaną przez prezydenta Donalda Trumpa, która ma na celu opracowanie ram regulacyjnych pozwalających na: bardziej złożone operacje na niskich wysokościach; równowagę interesów lokalnych i krajowych; poprawę komunikacji z lokalnymi i stanowymi jurysdykcjami oraz zapobieganie zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem i naruszeniem prywatności.

Potencjalna korzyść ekonomiczna polegająca na włączeniu dronów w narodową przestrzeń powietrzną szacowana jest na 82 mld dolarów i do 100 tys. miejsc pracy.

Program pilotażowy będzie oceniać różne koncepcje operacyjne, w tym operacje nocne, loty nad skupiskami ludzkimi, loty poza zasięgiem wzroku pilota, technologię wykrywania i unikania, operacje anty-UAV oraz niezawodność i bezpieczeństwo łącza danych między operatorem a dronem.

"Zainteresowane strony będą miały okazję przedstawić, w jaki sposób ich innowacyjne rozwiązania technologiczne i operacyjne mogą sprostać złożonym wyzwaniom związanym z integracją bezzałogowych statków powietrznych" - powiedział Michael Huerta, dyrektor FAA. "Jednocześnie program uznaje znaczenie udziału społeczności w znaczących dyskusjach na temat zrównoważenia interesów lokalnych i krajowych związanych z integrowaniem bezzałogowych statków powietrznych". Departament Transportu oczekuje od partnerów prywatnych i publicznych udziału w programie. 
 

https://dlapilota.pl/wiadomosci/avweb/krok-naprzod-w-kwestii-integracji-dronow-z-przestrzenia-powietrzna-usa
 tekst źródłowy