Kto pyta mniej błądzi: SNOWTAM 2017 – jaki format?

Jak wszystko na świecie, lato także ma swój koniec. Kończą się wakacje i zanim się zorientujemy już nas dopadnie nasza „ukochana” aura zimowa – wstawanie po ciemnicy, odśnieżanie, skrobanie szyb i tak dalej. Olśniewająca wprost i jakaż radosna perspektywa… Korzystając zatem z okazji chciałbym poruszyć pewną wątpliwość dotyczącą formularza SNOWTAM.


Uważni Czytelnicy Załącznika 15 „Służby Informacji Lotniczej” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO), wydanie 15 z lipca 2016 r. zwrócili zapewne uwagę, że zmiana 39 do tejże publikacji, została podzielona na dwie części. Pierwsza, 39-A, obowiązuje od 10 listopada 2016 roku, a druga– 39-B – dopiero od 5 listopada 2020 roku.
  
Polsko języczna wersja ww. wydania Załącznika 15 została opublikowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Obwieszczeniu nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (patrz Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego pozycja 210 z 28 listopada 2016 roku – link: edziennik.ulc.gov.pl). Wydanie to zawiera na stronie tytułowej taki oto zapis:
  
Niniejsze wydanie zastępuje z dniem 10 listopada 2016 r. wszystkie wcześniejsze wydania Załącznika 15.
  
Niestety nie do końca można się z tym zgodzić – problem stanowi właśnie formularz SNOWTAM. Zarówno polskie, jak i angielskie wydanie Załącznika 15 ICAO zawiera NOWY formularz SNOWTAM, czyli taki, jaki będzie obowiązywał za trzy lata, od dnia 5 listopada 2020 r., gdy w życie wejdzie zmiana 39-B. Czytelnicy bardziej w temacie zorientowani wiedzą też, że nowy format SNOWTAM będzie DALEKI od stosowanego dotychczas. Zresztą, jeśli Cię to ciekawi – zajrzyj do Obwieszczenia nr 13 Prezesa ULC, dodatek 2, tam znajdziesz właśnie nowy format depeszy SNOWTAM wraz z opisem zawartości poszczególnych pól. Przepis niestety NIE PRECYZUJE, jaki formularz SNOWTAM ma być używany do 4 listopada 2020 r.
  
Do nowego formatu wrócę za jakiś czas, istnieje także duże prawdopodobieństwo, że przed jego wprowadzeniem PAŻP najprawdopodobniej zorganizuje kilka szkoleń wyjazdowych w celu przeszkolenia i Dyżurnych Portu i personelu kontroli ruchu lotniczego (tak, jak to miało miejsce w przypadku zmian dotyczących planów lotów w roku 2012).
 
Problem powstały po wprowadzeniu nowego wydania Załącznika 15 jest następujący: skoro opublikowano w nim NOWY (i jednocześnie przyszły) formularz SNOWTAM, obowiązujący od 5 listopada 2020 r., a stary został unieważniony, to jaki formularz obowiązuje w chwili obecnej?
  
Odpowiedź wydaje się oczywista – DOTYCHCZASOWY. No dobrze, ale gdzie go szukać, skoro wszystkie poprzednie wydania Załącznika 15 zostały zastąpione? Przychodzi do pracy, dajmy na to, nowy Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego (popularnie zwany „Dyżurnym Portu”) i skąd on ma wiedzieć, że obowiązuje stary formularz? Gdzie jest napisane, że w polu H) ma być podawana – do 4 listopada 2020 r. włącznie – nie długość drogi startowej (RWY), do której odnoszą się kody RWYCC (Runway Condition Codes), lecz oceniane hamowanie dla każdej jednej trzeciej drogi startowej (jedna cyfra) w kolejności od progu o niższym numerze?
  
Lukę tę wypełniła publikacja zawarta w Biuletynie Informacji Lotniczej (tzw. AIC – Aeronautical Information Circular) nr 2 z 2017 roku, wydanym wraz ze Zmianą AIRAC nr 192 do AIP (Zbioru Informacji Lotniczych) Polska. Publikacja ta weszła w życie 17 sierpnia 2017 r. i informuje, że do 4 listopada 2020 roku włącznie będzie obowiązywał dotychczasowy formularz SNOWTAM – zamieszczony na odwrocie tegoż Biuletynu. Elektroniczną wersję całej Zmiany AIRAC nr 192 lub też ww. Biuletyn Informacji Lotniczej (szukaj w zakładce AIC) można pobrać ze strony www.ais.pansa.pl
  
„Stary” (czytaj: obowiązujący do 4 listopada 2020 roku, 23:59 UTC) formularz SNOWTAM przedstawiam poniżej. Kopia pochodzi z Załącznika 15, wydanie 14, lipiec 2013, zmiana 38, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 2 grudnia 2014, pozycja 83 w Obwieszczeniu Prezesa ULC nr 19 z dnia 1 grudnia 2014 roku).
 
Miłej lektury.©2017, Klaudiusz Dybowski
https://www.facebook.com/biblot
email: publotnik@gmail.com 

Komentarze