23 września 2017

Informacja PKBWL o zdarzeniu lotniczym dotyczącym lądowania pasażerskiego statku powietrznego bez uzyskania zezwolenia na lądowanie

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zakończyła prowadzenie badania i zaakceptowała Informację o zdarzeniu lotniczym dotyczącym lądowania pasażerskiego statku powietrznego bez uzyskania przez załogę tego statku powietrznego zezwolenia na lądowanie. Zdarzenie miało miejsce 22 sierpnia 2017 r. na lotnisku Kraków - Balice.
PKBWL zwróciła uwagę na powtarzające się sytuacje wykonania lądowania bez uzyskania zezwolenia organu kontroli ruchu lotniczego.  W związku z tym przypomina o używaniu sygnałów umownych opisanych we właściwych przepisach, których przykładem jest użycie Light Gun na lotniskach kontrolowanych i najczęściej innych sygnałów na lotniskach niekontrolowanych, przez odpowiednio kontrolerów ruchu lotniczego i lotniskowych informatorów lotniskowej służby informacji powietrznej, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi oraz znajomości znaczenia powyższych sygnałów przez pilotów. Ponadto powyższe działanie było naruszeniem przepisów ruchu lotniczego.
http://mib.gov.pl/files/0/1797511/20172221RK.pdf

źródło: PKBWL