17 sierpnia 2017

Unijne przepisy dot. służb ratownictwa i przeciwpożarowych problemem dla lotnisk GA

Lotniska, które podlegają przepisom UE, aktualnie dostosowują swoje procedury do nowego rozporządzenia UE, ale konsekwencje tego faktu skomplikowały sytuację lotnictwa ogólnego w wielu krajach. Jednym z problemów jest kwestia spełnienia wymogów w zakresie służb ratownictwa i przeciwpożarowych. Aktualnie wymagane jest, aby lotnisko zapewniało je nawet w przypadku gdy operacje z takiego obiektu wykonują małe samoloty typu GA.

Oznacza to, że loty GA, które wcześniej wykonywane byłyby z regionalnych lotnisk posiadających długie betonowe dogi startowe i służby ATC, które w przypadku wypadku mogłyby wezwać służby ratunkowe, teraz będą odbywały się z małych trawiastych lotnisk, gdzie takiego zdarzenia może nikt nie zarejestrować. Doprowadziło to do wyraźnego zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa i nie zapewnia dobrego wykorzystania dostępnej infrastruktury.

Stowarzyszenie AOPA omawiało ten problem z wieloma organami EASA. Agencja zgodziła się, że fakt ten narusza zasady mapy drogowej GA i podkreśliła, że postara się jak najszybciej wypracować stosowne rozwiązanie. Jej przedstawiciel wspomniał również, że w trakcie konsultacji dot. tego rozporządzeniem, zarządcy lotnisk nie wnosili żadnych obiekcji co do jego treści.http://dlapilota.pl/wiadomosci/iaopa/unijne-przepisy-dot-sluzb-ratownictwa-i-przeciwpozarowych-problemem-dla-lotnisk-ga
tekst źródłowy