23 sierpnia 2017

PAŻP rozwija sieć radarową

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała umowę z Konsorcjum B&W na wybudowanie czterech nowych Ośrodków Radiolokacyjnych wyposażonych w radary wtórne MSSR Mode S.Ośrodki będą zlokalizowane w okolicach:

• Szczecinka (miejscowość Skotniki),
• Łomży (miejscowość Mściwuje),
• Tarnobrzegu (miejscowość Dąbrownica)
• Rzeszowa (miejscowość Stobierna).


Radar Wtórny MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar) jest obecnie standardem w cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Działa we współpracy z transponderami umieszczonymi na pokładach samolotów. Radar wysyła impulsy z zapytaniem, na które "odpowiada" transponder wysyłając kod identyfikujący samolot, wysokość statku powietrznego, jego prędkość oraz wiele innych informacji dla celów wykonywania kontroli ruchu lotniczego.

 
Dane z radarów przekazywane są do systemu operacyjnego Pegasus_21, tworzącego zobrazowanie sytuacji ruchowej w polskiej przestrzeni powietrznej, na którym pracują kontrolerzy ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 
 
Nowe radary wtórne powinny zostać oddane do pracy operacyjnej w IV kwartale 2018 r. Wartość inwestycji to ponad 46 mln złotych.


http://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1236
 tekst źródłowy