23 sierpnia 2017

Kto pyta mniej błądzi. SNOWTAM 2017 - jaki format?

Jak wszystko na świecie, lato także ma swój koniec. Kończą się wakacje i zanim się zorientujemy już nas dopadnie nasza „ukochana” aura zimowa – wstawanie po ciemnicy, odśnieżanie, skrobanie szyb i tak dalej. Olśniewająca wprost i jakaż radosna perspektywa…Niestety nie do końca można się z tym zgodzić – problem stanowi właśnie formularz SNOWTAM. Zarówno polskie, jak i angielskie wydanie Załącznika 15 ICAO zawiera NOWY formularz SNOWTAM, czyli taki, jaki będzie obowiązywał za trzy lata, od dnia 05 listopada 2020, gdy w życie wejdzie zmiana 39-B. Czytelnicy bardziej w temacie zorientowani wiedzą też, że nowy format SNOWTAM będzie DALEKI od stosowanego dotychczas. Zresztą jeśli Cię to ciekawi – zajrzyj do Obwieszczenia nr 13 Prezesa ULC, dodatek 2, tam znajdziesz właśnie nowy format depeszy SNOWTAM wraz z opisem zawartości poszczególnych pól. Przepis niestety NIE PRECYZUJE, jaki formularz SNOWTAM ma być używany do 04 listopada 2020…
 
Do nowego formatu wrócę za jakiś czas, istnieje także duże prawdopodobieństwo, że przed jego wprowadzeniem PAŻP najprawdopodobniej zorganizuje kilka szkoleń wyjazdowych w celu przeszkolenia i Dyżurnych Portu i personelu kontroli ruchu lotniczego (tak, jak to miało miejsce w przypadku zmian dotyczących planów lotów w roku 2012).
 
Problem powstały po wprowadzeniu nowego wydania Załącznika 15 jest następujący: skoro opublikowano w nim NOWY (i jednocześnie przyszły) formularz SNOWTAM, obowiązujący od 05 listopada 2020, a stary został unieważniony, to jaki formularz obowiązuje w chwili obecnej? Odpowiedź wydaje się oczywista – DOTYCHCZASOWY. No dobrze, ale gdzie go szukać, skoro wszystkie poprzednie wydania Załącznika 15 zostały zastąpione? Przychodzi do pracy, dajmy na to, nowy Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego (popularnie zwany „Dyżurnym Portu”) i skąd on ma wiedzieć, że obowiązuje stary formularz? Gdzie jest napisane, że w polu H) ma być podawana – do 04 listopada 2020 włącznie – nie długość drogi startowej (RWY) do której odnoszą się kody RWYCC (Runway Condition Codes), lecz oceniane hamowanie dla każdej jednej trzeciej drogi startowej (jedna cyfra) w kolejności od progu o niższym numerze?
 
Lukę tę wypełniła publikacja zawarta w Biuletynie Informacji Lotniczej (tzw. AIC – Aeronautical Information Circular) nr 2 z 2017 roku, wydanym wraz ze Zmianą AIRAC nr 192 do AIP (Zbioru Informacji Lotniczych) Polska. Publikacja ta weszła w życie w dniu dzisiejszym (17 sierpnia 2017 r.) i informuje, że do 4 listopada 2020 roku włącznie będzie obowiązywał dotychczasowy formularz SNOWTAM – zamieszczony na odwrocie tegoż Biuletynu. Elektroniczną wersję całej Zmiany AIRAC nr 192 lub też ww. Biuletyn Informacji Lotniczej (szukaj w zakładce AIC) można pobrać ze strony AIS PAŻP.
 
„Stary” (czytaj: obowiązujący do 04 listopada 2020 roku 23:59 UTC) formularz SNOWTAM można znaleźć w Załączniku 15, wydanie 14, lipiec 2013, zmiana 38, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2014, pozycja 83 w Obwieszczeniu Prezesa ULC nr 19 z dnia 1 grudnia 2014 roku).

©2017, Klaudiusz Dybowski
https://www.facebook.com/biblot
email: publotnik@gmail.com