17 sierpnia 2017

II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym, której organizatorem jest portal Interwizja.edu.pl wspólnie z Polskim Lobby Przemysłowym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszeniem Polska w Unii Europejskiej, Naczelną Organizacją Techniczną w Białej Podlaskiej oraz Podlaską Agencją Consultingową RECTUS -WOC Sp. z o.o.


W Olimpiadzie może uczestniczyć młodzież szkół średnich, studenci, pracownicy instytucji związanych z lotnictwem i przemysłem obronnym, żołnierze i oficerowie wszelkich rodzajów wojsk oraz pasjonaci lotnictwa. Zawodnicy startują w Olimpiadzie indywidualnie.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie problematyką lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce szerokich kręgów społeczeństwa i młodzieży, promocja lotnictwa (cywilnego, sportowego i wojskowego) oraz przemysłu lotniczego w Polsce, propagowanie nowoczesnych technik zdobywania wiedzy oraz promowanie nowoczesnych form przekazywania danych.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i przeprowadzana jest w dwóch etapach:

1) etap I odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail,
2) etap II odbywa się w siedzibie redakcji portalu www.interwizja.edu.pl (Biała Podlaska).


Etap I Olimpiady będzie obejmował cztery bloki programowe: historię lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce, osiągnięcia sportowe, współczesne lotnictwo wojskowe oraz współczesne lotnictwo cywilne, przemysł i zaplecze badawczo – rozwojowe. I etap składa się z pytań testowych, podzielonych tematycznie. Należy wybrać dwa bloki tematyczne i wypełnić załączony do nich test. Test zostanie zamieszczony na platformie, do którego dostęp otrzyma każdy uczestnik oddzielnie. Test będzie miał ograniczenie czasowe.


Zgłoszenia udziału w Olimpiadzie należy przesłać na adres e-mail biuro@rectus.edu.pl w terminie do 17.09.2017 r.

Nazwiska laureatów pierwszego etapu zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatorów Olimpiady (www.rectus.edu.pl, www.interwizja.edu.pl, www.plp.info.pl) w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa wraz z odpowiedziami.


Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 50 zawodników. O miejscu i terminie drugiego etapu finaliści zostaną poinformowani pocztą elektroniczną bądź listownie. Drugi etap odbędzie się w formie pisemnego testu.

Na zwycięzców II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym czekają nagrody. Za zdobycie pięciu pierwszych miejsc uczestnicy otrzymają puchary i dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają również nagrody rzeczowe lub finansowe.


Zapraszamy do udziału.


Regulamin II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym
Rada Główna

· prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka,  Koordynator PLP – Przewodniczący Rady Głównej,
· Janusz Onyszkiewicz – Przewodniczący Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro - Atlantyckiego,
· gen. pil. dr Piotr Krawczyk – Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
· gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel
· prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepaniak – ITWL,
· dr hab. inż. prof. nadzw. Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa,
· Paweł Pawłowski – Dyrektor Muzeum Lotnictwa w Dęblinie,
· Krzysztof Radwan – Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego (Kraków),
· gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Dębski – prezes TPIL SIMP,
· gen. dyw.  pil. dr Anatol Czaban
· gen. dyw.  pil. dr Franciszek Macioła – prezes ZG Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojsk RP
· Sebastian Kawa - 16-krotny Mistrz Świata i Europy w lotach szybowcowych,
· Maciej Pospieszyński - Mistrz Świata w akrobacji szybowcowej w kategorii Unlimited,
· Grzegorz Sobczak – Redaktor Naczelny „Skrzydlata Polska”,
· Tadeusz Kochanowski – Zarząd NOT Biała Podlaska,
· Zygmunt Litwiniuk – Wójt Gminy Tuczna,
· Monika Pawlonka – Prezes Stowarzyszenia Polska w Unii,
· Tadeusz Kucharuk, Prezes Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS – WOC,Redaktor Naczelny www.Interwizja.edu.pl – Sekretarz Olimpiady.


ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

· płk dypl. pil. Jan Smolarek

· ppłk mgr inż. Krzysztof Demczuk

· ppłk mgr inż. Stanisław Pietras

· płk dypl. pil. Wiesław Sokołowski

· mjr mgr Wojciech Stachowicz

· mgr inż. Tadeusz Kochanowski

· mgr inż. Tadeusz Kucharuk

· mgr Monika Pawlonka 

Więcej informacji na stronie:
www.interwizja.edu.pl