Podręcznik klasyfikacji zdarzeń lotniczych

Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego został opublikowany „Podręcznik klasyfikacji zdarzeń lotniczych” (tzw. „Occurrence Category”) według systematyki ICAO ADREP oraz ECCAIRS 5 dla organizacji lotniczych, zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014. Podręcznik jest dostępny na stronie ULC w zakładce „Zarządzanie bezpieczeństwem”.

Rozporządzenie nr 376/2014 nakłada na organizacje obowiązek przechowywania w bazach danych zgłoszeń o zdarzeniach gromadzonych w ramach systemów obowiązkowego i dobrowolnego zgłaszania zdarzeń. Aby zapewnić spójność między zgromadzonymi przez organizacje informacjami a zgłoszeniami formalnie przechowywanymi w bazach danych (krajowych i europejskich), stosuje się znormalizowane formaty. Ma to za zadanie ułatwić wymianę informacji oraz zapewnić kompatybilność z europejskim centralnym systemem koordynacji powiadamiania o zdarzeniach w lotnictwie (Eccairs). Z tego powodu powszechnie stosowana jest systematyka ADREP (opracowana przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - ICAO).  

Podręcznik zawiera wykaz kategorii zdarzeń wraz z definicjami i wyjaśnieniami do stosowania przez organizacje w wewnętrznych systemach gromadzenia i analiz danych o zdarzeniach lotniczych.

 


http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4249-podrecznik-klasyfikacji-zdarzen-lotniczych
 tekst źródłowy

Komentarze