9 czerwca 2017

Zasady zgłaszania wypuszczenia balonów wypełnianych helem i lampionów w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej

Zgoda Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wypuszczenie balonów wypełnionych helem wymagana jest w sytuacji, gdy miejsce wypuszczenia znajduje się w pobliżu lotnisk koumikacyjnych, w których zapewniane są służby ATS (istnieją strefy CTR).


 

Zapoznaj się z zasadami i pobierz formularz zgłoszeniowy. Wypełnione formularze prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: asm1@pansa.pl 

W celu utrzymania poziomu bezpieczeństwa wokół lotnisk cywilnych oraz wojskowych zalecamy również wysyłanie formularzy, jeżeli lokalizacja znajduje się w obrębie akywnych stref ATZ (wokól lotnisk cywilnych) oraz MATZ (wokół czynnych lotnisk wojskowych). Zgoda nie jest wymagana, jeżeli miejsce wypuszczenia balonów lub lampionów znajduje się poza wyżej wymienionymi strefami. 

Jeżeli nie masz pewności, czy w danym miejscu zgoda będzie wymagana - wyślij formularz zgłoszeniowy
 
Każde zgłoszenie rozpatrywane jest przez PAŻP indywidualnie, zaś na decyzję mają wpływ wszystkie dane zawarte w formularzu (poza współrzędnymi geograficznymi także: godzina i data wypuszczenia, ilość, średnica i inne dane zawarte w zgłoszeniu), dlatego warto wypełnić wszystkie pola formularza. Na tej podstawie dokonywana jest ocena wpływu na ruch lotniczy i podejmowana decyzja o:
  • Udzieleniu zgody bezwarunkowej - balony można wypuścić w ustalonym terminie, miejscu i liczbie bez potrzeby podejmowania innych działań. Przed wypuszczeniem należy jednak rozejrzeć się, czy w pobliżu nie odbywa się żadna działalność lotnicza, dla której balony mogą stanowić utrudnienie.
  • Udzieleniu zgody warunkowej - wymagającej kontaktu telefonicznego ze wskazaną w odpowiedzi służbą ruchu lotniczego na 15 minut przed realizacją. Organ, do którego wykonany będzie telefon ma prawo wyrazić zgodę na realizację o zaplanowanej godzinie, ale może także wymagać opóźnienia realizacji lub jej całkowicie zabronić, jednakże będzie miało to miejsce TYLKO w przypadku uzasadnionym bieżącą sytuacją operacyjną lub meteorologiczną. W praktyce całkowita odmowa wypuszczenia balonów zdarza się bardzo rzadko, należy raczej spodziewać się możliwości opóźnienia przedsięwzięcia.
  • Braku zgody - jeżeli realizacja przedsięwzięcia może realnie zagrozić ruchowi lotniczemu odbywającemu się w pobliżu. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo lotnictwa leży we wspólnym interesie nie tylko pasażerów i załóg, ale również osoby odpowiedzialnej za wypuszczenie balonów.

Formularze rozpatrywane są na bieżąco a typowy czas odpowiedzi to 1-2 dni robocze. Odpowiedź wysyłana jest na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Najlepszy czas na wysłanie zgłoszenia to od 14 do 7 dni przed planowaną realizacją. Skrócenie tego terminu wymaga uzgodnienia telefonicznego.


http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_balony