19 czerwca 2017

Zasady zgłaszania działalności mogącej zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych (balony wolne, sztuczne ognie, lampiony, lasery i inne źródła światła

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej, działania mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych czy to nad terytorium danego Państwa, czy też nad pełnym morzem, podlegają koordynowaniu z właściwymi władzami służby ruchu lotniczego.


Kompetencje i obowiązki "władzy służb ruchu lotniczego" wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów. Koordynację należy zakończyć w takim terminie, aby można było na czas rozpowszechnić informację o tej działalności, zgodnie z postanowieniami Załącznika 15 ICAO.

CEL
W celu uniknięcia zagrożeń dla cywilnych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej zawartej w FIR EPWW podczas realizacji:

- wypuszczania balonów wolnych napełnianych helem;
- pokazów ogni sztucznych;
- wypuszczania lampionów ;
- emitowania silnych źródeł światła
 
instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - PAŻP) wprowadza zasady uzgodnień, których celem jest osiągnięcie rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie zagrożenia dla cywilnych statków powietrznych i ograniczenie do minimum utrudnień w ruchu lotniczym.

Strefy przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej, w których emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego stwarza zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego.

1. Szczegółowe warunki użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach, tryb wydawania zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł oraz sposób naniesienia na mapę ww. stref przestrzeni powietrznej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej.

2. Strefy określa się wokół lotnisk dla których zapewnia się służbę kontroli lotniska (TWR) albo lotniskową służbę informacji powietrznej (AFIS), w których na użycie lasera lub światła z innych źródeł wymagane jest uzyskanie zgody od właściwej terytorialnie instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego (ATS).

   2.1 Strefa dla laserów i świateł z reflektorów poszukiwawczych - przestrzeń powietrzna w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 5600 m (3 Mm) od punktu odniesienia lotniska i ograniczona płaszczyznami bocznymi położonymi w odległości 18 500 m (10Mm) wzdłuż linii centralnej przyrządowej drogi lub dróg startowych we wszystkich kierunkach oraz 500 m (1600 ft) po obu jej lub ich stronach, z uwzględnieniem podejścia do lądowania z przesunięciem w taki sposób, że linia kursu radiolatarni kierunku przecina przedłużoną oś centralną drogi startowej pod katem nieprzekraczającym 5° w każdą stronę osi centralnej drogi startowej;

   2.2 Strefa dla lampionów i balonów z diodami LED - przestrzeń powietrzna w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 18 500 (10 Mm) od punktu odniesienia lotniska;

   2.3 Strefa dla ogni sztucznych - przestrzeń powietrzna w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 9250 (5 Mm) od punktu odniesienia lotniska.

3. Na wniosek podmiotu leczniczego dla lądowisk przyszpitalnych wpisanych do ewidencji lądowisk może być opublikowana strefa obejmującą przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lądowiska w promieniu 1850 m (1 Mm) od punktu odniesienia lądowiska.

Wykaz lotnisk dla których określono ww. strefy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej z dn. 20.10.2015 par. 2 ust. 3, na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajduje się mapa z oznaczeniem stref, w których zezwolenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wykonanie takiego pokazu jest wymagane. Dla usprawnienia organizacji pokazów warto sprawdzić na niej, czy planowany rejon pokazów znajduje się w strefie, gdzie emisja laserów i innych świateł podlega ograniczeniom. Jeżeli lokalizacja znajduje się poza taką strefą - wówczas zgoda od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie jest wymagana i nie ma potrzeby wysyłania wniosku. Jednakże, jeżeli rejon pokazu znajduje się w pobliżu czynnego lotniska wojskowego (Cewice, Darłowo, Dęblin, Gdynia Babie Doły, Inowrocław, Krzesiny k. Poznania, Łask, Łęczyca, Malbork, Mińsk Mazowiecki, Mirosławiec, Pruszcz Gdański, Powidz, Radom, Świdwin, Tomaszów Mazowiecki) zalecane jest uzgodnienie telefoniczne z właściwym organem wojskowym zapewniającym służby ruchu lotniczego w danej strefie na 15 minut przed planowanym terminem pokazu. W myśl Rozporządzenia wymienionego wcześniej przez "pobliże lotniska wojskowego" należy w tym kontekście rozumieć:
  • Dla laserów i świateł z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy): strefę w promieniu 5,6 km od punktu odniesienia lotniska oraz obszar w odległości 18,5 km na przedłużeniu osi dróg startowych w obu kierunkach;
  • Dla lampionów i balonów z diodami LED: strefę w promieniu 18,5 km od lotniska;
  • Dla pokazów sztucznych ogni: strefę w promieniu 9,25 km od lotniska.
LpLotnisko Służba ATS Instytucja zapewniająca służbę ATS Uwagi
1. Bydgoszcz/Szwederowo
EPBY
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
2. Gdańsk im. Lecha Wałęsy
EPGD
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
3. Kraków/Balice
EPKK
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
4. Katowice/Pyrzowice
EPKT
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
5. Lublin
EPLB
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
6. Łódź/Lublinek
EPLL
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
7. Mielec
EPML
AFIS Lotnisko Mielec Sp. z o.o. W godzinach opublikowanych w AIP VFR - AD.4
8. Olsztyn/Mazury
EPSY
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
8. Olsztyn/Mazury
EPSY
AFIS Lotnisko Olsztyn-Mazury W godzinach opublikowanych w AIP VFR - AD.4
9. Poznań/Ławica
EPPO
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
10. Radom/Sadków
EPRA
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
10. Radom/Sadków
EPRA
AFIS Port Lotniczy Radom S.A W godzinach opublikowanych w AIP VFR - AD.4
11. Rzeszów/Jesionka
EPRZ
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
12. Szczecin/Goleniów
EPSC
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
13. Chopina w Warszawie
EPWA
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
14. Warszawa/Modlin
EPMO
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
14. Warszawa/Modlin
EPMO
AFIS Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. W godzinach opublikowanych w AIP VFR - AD.4
15. Warszawa-Babice
EPBC
AFIS Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa-Babice" W godzinach opublikowanych w AIP VFR - AD.4
16. Wrocław/Strachowice
EPWR
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL
17. Zielona Góra/Babimost
EPZG
TWR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NIL

Jeżeli nie masz pewności, czy w danym miejscu zgoda będzie wymagana - wyślij formularz zgłoszeniowy.

Nr Nazwa dokumentu Pliki
1. Zgłoszenie przeprowadzenia lotów bezzałogowych statków powietrznych w warunkach VLOS o masie nie większej niż 25kg, wykonywanych w przestrzeni CTR
2. Zgłoszenie pokazów z użyciem sztucznych ogni w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska
3. Zgłoszenie emisji wiązki lasera lub światła z reflektorów (szperaczy) w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska
4. Zgłoszenie przeprowadzenia pokazów z użyciem balonów w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej
5. Zgłoszenie wypuszczenia lampionów/balonów z diodami LED w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska
6. Wzór wypełnionego wniosku
7. Formularz zgłoszenia rezerwacji przestrzeni powietrznej na potrzeby ćwiczeń, zawodów, pokazów oraz innych przedsięwzięć lotniczych w tym lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza VLOS
8. Formularz Zgłoszenia wypuszczenia balonu stratosferycznego/sondowanie atmosfery w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej


4.1 Wniosek o wydanie zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach wokół lotnisk na których zapewniana jest służba kontroli lotniska (TWR) powinien zostać złożony na 14 dni przed planowanym użyciem lasera lub światła z innych źródeł do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) za pomocą właściwych formularzy zamieszczonych na stronie internetowej PAŻP w zakładce Ośrodek Planowania Strategicznego: formularze zgłoszeniowe.
 
4.2 Wniosek o wydanie zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach wokół lotnisk na których zapewniana jest lotniskowa służba informacji powietrznej (AFIS) powinien zostać złożony na 14 dni przed planowanym użyciem lasera lub światła z innych źródeł do instytucji zapewniającej służbę AFIS na danym lotnisku. Kontakty do instytucji zapewniającej służbę AFIS na danym lotnisku są umieszczone w AIP VFR - AD.4.

ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI
Działalność mogąca zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych powinna być zgłaszana do Ośrodka Planowania Strategicznego (ASM1) w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za pomocą właściwych formularzy zamieszczonych w zakładce Ośrodek Planowania Strategicznego strony internetowej PAŻP. Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego (ASM1) na minimum 14 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia. Skrócenie terminu wymaga uzgodnienia telefonicznego.
 
Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:

faksu (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13,
maila: asm1@pansa.pl,
poczty na adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa


http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_fajerwerki
tekst źródłowy