20 czerwca 2017

Rejestr lotnisk i ewidencja lądowisk

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonał uaktualnień w rejestrze lotnisk cywilnych dotyczących zmiany danych rejestrowych w zakresie dostępności lotnisk dla użytkowników. Aktualny wykaz lotnisk i lądowisk pochodzi z 20 czerwca 2017 r.


Wykaz lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych
 
Rejestr Lotnisk Cywilnych prowadzony jest zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz.U.2013, poz.810).

Wykaz lądowisk cywilnych wpisanych do ewidencji 
 
Ewidencja lądowisk prowadzona jest zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz.U.2013, poz. 1393) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk (Dz.U.2013, poz.795).
 


http://ulc.gov.pl/pl/lotniska/rejestr-lotnisk-i-ewidencja-ladowisk
 tekst źródłowy