21 czerwca 2017

Prezes ULC Przewodniczącym PAR AG – ciała doradczego Zarządu EASA

13 czerwca 2017 roku Zarząd Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wybrał jednogłośnie Piotra Samsona na stanowisko Przewodniczącego Programming and Resources Advisory Group (PAR AG). Na tym stanowisku Prezes ULC zastąpił Panią Ingrid Cherfils – szefową szwedzkiej władzy lotniczej i Prezydent ECAC.


„Bardzo się cieszę, że Zarząd EASA obdarzył mnie tak dużym zaufaniem. Moja obecność w PAR AG to nie tylko ważne wyróżnienie, ale przede wszystkim szansa dla Polski na jeszcze bardziej aktywne działanie w obszarze bezpieczeństwa lotniczego” – powiedział Piotr Samson.


Przedstawiciel Polski po raz pierwszy przewodniczy PAR AG – ciału, które doradza Zarządowi EASA w tak kluczowych sprawach jak finanse oraz sprawy pracownicze. Ponadto przedkłada opinie m. in. w zakresie:

1. Projektu budżetu oraz budżetu EASA, jak również wszelkich poprawek do budżetu;
2. Sprawozdań finansowych;
3. Przepisów wykonawczych  w sprawach pracowniczych oraz finansowych;
4. Rocznego planu audytów oraz wdrażania planów naprawczych w zakresie ewentualnych niezgodności.

Podczas posiedzeń PAR AG szczegółowo omawiane są wszelkie dokumenty planistyczne oraz sprawozdania z działalności EASA.

Zadaniem Przewodniczącego PAR AG jest składanie sprawozdań z działalności prac grupy oraz prowadzenie obrad Zarządu w punktach dotyczących spraw PAR AG.

***
 
EASA – (ang. European Aviation Safety Agency, EASA) – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest agencją Unii Europejskiej powołaną do realizacji zadań nadzorczych i wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Agencja tworzy kluczową część strategii Unii Europejskiej mającej na celu wprowadzenie i utrzymanie wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie.
Agencja rozpoczęła działalność we wrześniu 2003 roku i zrzesza 32 państwa. Polska uczestniczy w pracach Agencji od 2004 roku.


http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4223-prezes-ulc-przewodniczacym-par-ag-ciala-doradczego-zarzadu-easa
 tekst źródłowy